DALLCON d.o.o.

Proizvodnja ostalog namještaja
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica XI 72/d
Kožino

OIB84025530015

MBS060135722

Pošalji e-mail
2018 2019
Prihodi 5.829 39.395
Dobit (neto) −14.889 12.945
Imovina 16.825 286
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 53 374
2018 2019
Prihodi 43.921 296.828
Dobit (neto) −112.184 97.535
Imovina 126.770 2.161
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 400 2.822

DALLCON d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 22.824 18.678 8.924 5.829 39.395
Poslovni prihodi 22.824 18.678 8.924 5.829 39.395
Poslovni rashodi 21.840 17.972 23.055 20.718 26.415
Financijski prihodi - - 0 - -
Financijski rashodi 834 605 0 - 35
Ukupni rashodi 22.674 18.577 23.056 20.718 26.450
Dobit ili gubitak razdoblja 120 80 −14.131 −14.889 12.945
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 150 100 −14.131 −14.889 12.945
Porez na dobit 29 20 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 54.276 44.817 32.875 16.819 -
Nematerijalna imovina 30.746 24.597 18.448 6.149 -
Materijalna imovina 23.529 20.220 14.426 10.669 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 10.256 8.439 711 6 286
Potraživanja 1.473 1.912 81 - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 5 13 630 6 286
Ukupno aktiva 64.533 53.257 33.586 16.825 286
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 171.973 140.734 67.243 43.921 296.828
Poslovni prihodi 171.973 140.734 67.240 43.921 296.828
Poslovni rashodi 164.555 135.414 173.709 156.105 199.027
Financijski prihodi - - 3 - -
Financijski rashodi 6.287 4.561 7 - 266
Ukupni rashodi 170.842 139.975 173.716 156.105 199.293
Dobit ili gubitak razdoblja 905 607 −106.473 −112.184 97.535
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.131 759 −106.473 −112.184 97.535
Porez na dobit 226 152 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 408.949 337.681 247.697 126.723 -
Nematerijalna imovina 231.663 185.330 138.998 46.333 -
Materijalna imovina 177.286 152.351 108.699 80.390 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 77.276 63.585 5.360 47 2.161
Potraživanja 11.104 14.412 612 - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 38 99 4.748 47 2.161
Ukupno aktiva 486.225 401.266 253.057 126.770 2.161

DALLCON d.o.o. za proizvodnju građevinske stolarije i unutarnje uređenje Kožino

Drugi posjetitelji su još tražili...