Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju

Dalekovod, d.d.

Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije • osnovano 1974. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 1.091,4M 1.025,5M
Dobit (neto) 38,5M 12,6M
Imovina 827,6M 1.230,6M
Zaposleni 751 798
Prosječna plaća 22,0k 19,2k

Vlasnici i uprava

Gordan Kolak predsjednik nadzornog odbora
Josip Jurčević zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Božidar Poldrugač član nadzornog odbora
Damir Spudić član nadzornog odbora
Dražen Buljić član nadzornog odbora
Josip Lasić član nadzornog odbora
Pavao Vujnovac član nadzornog odbora
Tomislav Rosandić predsjednik uprave
Eugen Paić-Karega član uprave
Ivan Kurobasa član uprave
Tvrtko Zlopaša član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1.194,4M 978,6M 1.037,3M 1.091,4M 1.025,5M
Poslovni prihodi 1.184,3M 924,6M 984,0M 1.079,4M 1.009,4M
Poslovni rashodi 1.131,5M 972,1M 960,4M 1.024,7M 975,3M
Financijski prihodi 10,1M 54,0M 53,2M 11,9M 16,1M
Financijski rashodi 25,5M 234,3M 63,5M 19,4M 30,6M
Ukupni rashodi 1.157,0M 1.206,4M 1.024,0M 1.044,1M 1.005,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 22,3M -233,0M 5,80M 38,5M 12,6M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 37,3M -227,7M 13,2M 47,3M 19,6M
Porez na dobit 15,0M 5,27M 7,46M 8,81M 6,91M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 700,2M 415,2M 421,0M 352,6M 354,6M
Nematerijalna imovina 6,78M 7,57M 4,17M 2,92M 1,76M
Materijalna imovina 337,1M 293,5M 313,3M 232,0M 252,1M
Financijska imovina 308,3M 86,1M 66,8M 57,5M 55,5M
Potraživanja 47,9M 28,0M 36,6M 60,0M 45,1M
Kratkotrajna imovina 572,1M 460,2M 395,0M 463,4M 869,9M
Potraživanja 442,6M 291,0M 322,0M 394,2M 795,0M
Financijska imovina 31,8M 33,1M 17,1M 10,6M 15,9M
Novac u banci i blagajni 89,3M 51,0M 49,5M 50,8M 50,7M
Ukupno aktiva 1.274,9M 878,3M 818,5M 827,6M 1.230,6M