DADIĆ d.o.o. u stečaju

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 1 2
Dobit (neto) −1.902 −68.915
Imovina 488.179 0
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 13 21
Dobit (neto) −14.337 −519.243
Imovina 3.678.185 1
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ljiljana Blagojević stečajni upravitelj

DADIĆ d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 5.512 6.201 1.778 1 2
Poslovni prihodi 5.505 6.201 1.778 - -
Poslovni rashodi 10.299 8.019 678.341 1.904 68.916
Financijski prihodi 7 - - 1 2
Financijski rashodi 0 1 0 - 1
Ukupni rashodi 10.299 8.020 678.341 1.904 68.918
Dobit ili gubitak razdoblja −4.786 −1.819 −676.563 −1.902 −68.915
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.786 −1.819 −676.563 −1.902 −68.915
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.127.419 1.127.419 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.127.419 1.127.419 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 224.646 223.077 673.898 488.179 -
Potraživanja 207.479 207.960 661.306 453.250 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 17.166 15.117 12.592 34.928 -
Ukupno aktiva 1.352.065 1.350.497 673.898 488.179 0
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 41.536 46.725 13.399 13 21
Poslovni prihodi 41.479 46.725 13.399 - -
Poslovni rashodi 77.602 60.421 5.110.964 14.350 519.253
Financijski prihodi 57 - - 13 21
Financijski rashodi 1 10 1 - 11
Ukupni rashodi 77.603 60.431 5.110.965 14.350 519.264
Dobit ili gubitak razdoblja −36.067 −13.706 −5.097.566 −14.337 −519.243
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −36.067 −13.706 −5.097.566 −14.337 −519.243
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.494.545 8.494.545 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 8.494.545 8.494.545 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.692.596 1.680.780 5.077.491 3.678.185 -
Potraživanja 1.563.256 1.566.879 4.982.614 3.415.013 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 129.340 113.901 94.877 263.172 -
Ukupno aktiva 10.187.141 10.175.325 5.077.491 3.678.185 1

DADIĆ društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i putnička agencija u stečaju Novigrad - Cittanova