CROM d.o.o. za uvoz-izvoz, zastupanje, trgovinu na veliko i malo i proizvodnju

CROM d.o.o.

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje • osnovano 1990. godine

Kontakt

Samoborska cesta 145
Zagreb

☎ +385 1 2406 246

 

OIB17145318195

MBS080289981

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 38,3M 47,6M
Dobit (neto) 2,27M 4,36M
Imovina 30,8M 33,9M
Zaposleni 27 26
Prosječna plaća 6,99k 7,33k

Vlasnici i uprava

Roman Crnić jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 42,0M 40,8M 40,2M 38,3M 47,6M
Poslovni prihodi 41,7M 40,6M 40,2M 38,3M 47,5M
Poslovni rashodi 39,0M 37,3M 37,3M 35,1M 41,9M
Financijski prihodi 226,7k 143,4k 37,0k 62,0k 71,7k
Financijski rashodi 753,0k 450,2k 397,9k 467,5k 284,2k
Ukupni rashodi 39,8M 37,8M 37,7M 35,6M 42,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,35M 2,34M 1,93M 2,27M 4,36M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,17M 2,95M 2,49M 2,75M 5,43M
Porez na dobit 816,1k 611,3k 559,3k 479,7k 1,07M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 19,5M 15,8M 14,3M 12,6M 12,1M
Nematerijalna imovina - 7,12k 1,42k - -
Materijalna imovina 19,5M 15,8M 14,3M 12,6M 12,1M
Financijska imovina - 2,00k - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18,5M 17,6M 16,5M 18,1M 21,7M
Potraživanja 8,77M 8,63M 6,84M 6,61M 9,36M
Financijska imovina 81,1k 65,3k - 1,94k 22,4k
Novac u banci i blagajni 2,87M 1,81M 2,44M 5,06M 3,04M
Ukupno aktiva 38,1M 33,5M 30,8M 30,8M 33,9M