CRIS-COMMERCE proizvodnja i trgovina d.o.o.

CRIS-COMMERCE d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko
HRK 2020 2021
Prihodi 7,33M 9,36M
Dobit (neto) 397,1k 642,8k
Imovina 5,44M 6,22M
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 7,40k 6,87k

Vlasnici i uprava

Cristian Peša jedini član d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,68M 7,57M 7,94M 7,33M 9,36M
Poslovni prihodi 7,64M 7,53M 7,94M 7,33M 9,36M
Poslovni rashodi 7,39M 7,25M 7,62M 6,89M 8,57M
Financijski prihodi 46,9k 43,4k - 5 37
Financijski rashodi - - 2 8 172
Ukupni rashodi 7,39M 7,25M 7,62M 6,89M 8,57M
Dobit ili gubitak razdoblja 236,1k 254,9k 244,1k 397,1k 642,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 295,9k 316,3k 318,2k 440,6k 793,9k
Porez na dobit 59,8k 61,4k 74,1k 43,4k 151,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,40M 2,37M 2,25M 2,13M 2,39M
Nematerijalna imovina - - 42,1k 23,5k 2,49k
Materijalna imovina 2,40M 2,37M 2,20M 2,11M 2,39M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,07M 2,73M 2,95M 3,31M 3,83M
Potraživanja 1,82M 1,81M 1,84M 1,25M 1,24M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 511,5k 246,5k 464,9k 884,6k 902,5k
Ukupno aktiva 5,48M 5,10M 5,21M 5,44M 6,22M