COSMOFORM d.o.o.

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata • osnovano 2016. godine

Kontakt

Puškarićeva ulica 18
Lučko

☎ +385 91 276 0012

 

OIB17546239757

MBS081018136

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 7,82M 8,47M
Dobit (neto) 785,6k 148,6k
Imovina 5,16M 7,89M
Zaposleni 12 13
Prosječna plaća 5,50k 5,28k
2020 2021
Prihodi 1,03M 1,12M
Dobit (neto) 104,2k 19,7k
Imovina 685,9k 1,04M
Zaposleni 12 13
Prosječna plaća 730 701

Vlasnici i uprava

Nikola Meglaj jedini osnivač d.o.o, direktor

COSMOFORM d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,40M 2,63M 7,41M 7,82M 8,47M
Poslovni prihodi 1,40M 2,63M 7,41M 7,82M 8,46M
Poslovni rashodi 1,10M 2,21M 5,79M 6,85M 8,25M
Financijski prihodi 2,87k 208 3,12k 1,29k 10,5k
Financijski rashodi 2,71k 15,5k 15,2k 8,48k 16,4k
Ukupni rashodi 1,10M 2,22M 5,81M 6,86M 8,27M
Dobit ili gubitak razdoblja 284,9k 377,5k 1,56M 785,6k 148,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 294,4k 407,2k 1,60M 958,2k 205,8k
Porez na dobit 9,50k 29,7k 45,5k 172,5k 57,2k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 213,8k 692,5k 864,0k 1,96M 3,82M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 51,9k 588,8k 760,3k 1,86M 3,82M
Financijska imovina 14,9k 103,6k 103,6k 103,6k -
Potraživanja 146,9k - - - -
Kratkotrajna imovina 338,9k 874,0k 2,84M 3,20M 4,07M
Potraživanja 10,5k 311,8k 750,5k 2,07M 2,20M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 183,3k 59,0k 1,56M 412,1k 477,4k
Ukupno aktiva 552,8k 1,56M 3,71M 5,16M 7,89M

COSMOFORM d.o.o. za usluge Lučko