CORYTUS d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju

CORYTUS d.o.o. u stečaju

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 2011. godine

Kontakt

Kupjačka 3
Zagreb

OIB61821843027

MBS080761391

HRK 2017 2018
Prihodi 2,79M 3,49M
Dobit (neto) 478,2k -425,1k
Imovina 1,52M 1,45M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zoran Mudri jedini član d.o.o.
Marko Plavetić stečajni upravitelj
HRK 2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 1,50M 795,5k 1,12M 2,79M 3,49M
Poslovni prihodi 1,50M 783,6k 1,11M 2,79M 3,49M
Poslovni rashodi 1,39M 1,14M 1,08M 2,28M 3,77M
Financijski prihodi 740 11,8k 15,6k - -
Financijski rashodi 9,16k 634 35,7k 26,7k 140,7k
Ukupni rashodi 1,40M 1,14M 1,11M 2,30M 3,91M
Dobit ili gubitak razdoblja 105,1k -347,5k 11,0k 478,2k -425,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 105,1k -347,5k 11,0k 488,0k -425,1k
Porez na dobit - - - 9,76k -
HRK 2014 2015 2016 2017 2018
Dugotrajna imovina 103,0k 46,3k 24,4k 18,2k -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 103,0k 46,3k 24,4k 18,2k -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,58M 596,7k 840,8k 1,50M 1,45M
Potraživanja 1,02M 461,0k 555,7k 995,4k 909,3k
Financijska imovina 5,70k 12,6k 25,9k 393,1k 437,7k
Novac u banci i blagajni 11,7k 7,41k 4,48k 60,1k 590
Ukupno aktiva 1,68M 643,0k 865,3k 1,52M 1,45M