Cortizo Adria d.o.o. za proizvodnju i prodaju

Cortizo Adria d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 2015. godine

Kontakt

Dugoselska cesta 102
Sesvete

☎ +385 1 6264 107

 

OIB37243362781

MBS080984257

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 15,5M 22,6M
Dobit (neto) 256,5k 1,50M
Imovina 7,71M 9,89M
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 11,9k 12,3k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,62M 11,8M 12,5M 15,5M 22,6M
Poslovni prihodi 7,55M 11,7M 12,5M 15,5M 22,5M
Poslovni rashodi 8,87M 12,1M 12,9M 15,1M 21,0M
Financijski prihodi 67,5k 156,1k 23,2k 15,4k 61,3k
Financijski rashodi 76,3k 9,05k 62,2k 139,3k 87,2k
Ukupni rashodi 8,95M 12,1M 13,0M 15,2M 21,1M
Dobit ili gubitak razdoblja -1,33M -333,3k -467,5k 256,5k 1,50M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -1,33M -333,3k -467,5k 256,5k 1,50M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,38M 855,9k 373,2k 53,4k 45,8k
Nematerijalna imovina 698,6k 445,1k 191,5k - -
Materijalna imovina 644,3k 365,0k 135,8k 7,62k -
Financijska imovina 45,8k 45,8k 45,8k 45,8k 45,8k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,66M 6,78M 7,25M 7,65M 9,84M
Potraživanja 620,7k 1,38M 1,49M 1,83M 1,45M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1,96M 1,91M 2,06M 2,62M 2,53M
Ukupno aktiva 7,05M 7,64M 7,66M 7,71M 9,89M