CONING-ING društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje, ugostiteljstvo, turizam i trgovinu u stečaju

CONING-ING d.o.o. u stečaju

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 1994. godine

Kontakt

Augusta Šenoe 4/-6
Varaždin

OIB46001809103

MBS070015772

HRK 2018 2019
Prihodi 1 10,3k
Dobit (neto) -684 684
Imovina 2,46M 1
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

CONING d.d. u stečaju jedini član d.o.o.
Lidia Belamarić stečajni upravitelj
HRK 2013 2014 2015 2018 2019
Ukupni prihodi 4 13 11 1 10,3k
Poslovni prihodi - - - 1 -
Poslovni rashodi 2,79k 1,21k 1,45k 685 9,71k
Financijski prihodi 4 13 11 - 10,3k
Financijski rashodi 8,52k 496 - - -
Ukupni rashodi 11,3k 1,71k 1,45k 685 9,71k
Dobit ili gubitak razdoblja -11,3k -1,69k -1,44k -684 684
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -11,3k -1,69k -1,44k -684 684
Porez na dobit - - - - -
HRK 2013 2014 2015 2018 2019
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 12,2k 10,8k 9,35k 156 -
Potraživanja 2,40k 2,40k 2,40k 156 -
Financijska imovina 4,00k 4,00k 6,45k - -
Novac u banci i blagajni 5,34k 3,90k - - -
Ukupno aktiva 12,2k 10,8k 9,35k 2,46M 1