comcross croatia d.o.o. za projektiranje, izvođenje i održavanje tehničkih sustava

comcross croatia d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2016. godine

Kontakt

Sjenjak 67
Osijek

☎ +385 91 179 0921

 

OIB44180839743

MBS030175767

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 27,9M 21,2M
Dobit (neto) 5,29M 1,11M
Imovina 11,2M 19,6M
Zaposleni 78 56
Prosječna plaća 4,83k 7,02k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 12,7M 23,3M 25,0M 27,9M 21,2M
Poslovni prihodi 12,7M 23,3M 25,0M 27,8M 21,2M
Poslovni rashodi 11,7M 21,5M 21,2M 21,4M 19,7M
Financijski prihodi 7,61k 2,51k 8,29k 70,8k 17,3k
Financijski rashodi 13,8k 64,3k 32,2k 13,3k 135,2k
Ukupni rashodi 11,7M 21,6M 21,3M 21,4M 19,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 802,5k 1,23M 3,06M 5,29M 1,11M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 989,6k 1,67M 3,76M 6,49M 1,42M
Porez na dobit 187,1k 433,1k 701,5k 1,20M 307,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 96,3k 200,2k 231,3k 1,36M 13,7M
Nematerijalna imovina 3,90k 31,5k 22,7k 29,0k 173,1k
Materijalna imovina 92,4k 168,6k 208,5k 1,33M 13,5M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,13M 4,07M 5,51M 9,85M 5,85M
Potraživanja 2,10M 3,31M 5,09M 6,24M 2,60M
Financijska imovina 17,2k 29,2k 29,2k 75,4k 104,3k
Novac u banci i blagajni 6,50k 727,8k 388,3k 2,82M 2,51M
Ukupno aktiva 2,24M 4,33M 5,78M 11,2M 19,6M