CODEC INFORMATIKA d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kalinovica 5
Zagreb

☎ +385 98 204 218

 

OIB46034330972

MBS080702017

2021 2022
Prihodi 97.947 84.652
Dobit (neto) 13.137 17.762
Imovina 141.509 183.552
Zaposleni 1 2
Prosječna plaća 1.221 749
2021 2022
Prihodi 737.987 637.817
Dobit (neto) 98.988 133.830
Imovina 1.066.204 1.382.978
Zaposleni 1 2
Prosječna plaća 9.206 5.646

Vlasnici i uprava

Vlatko Završki jedini osnivač d.o.o, direktor
Nikolina Šare prokurist

CODEC INFORMATIKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 85.592 110.760 68.355 97.947 84.652
Poslovni prihodi 85.590 110.760 68.347 97.938 84.648
Poslovni rashodi 69.400 78.385 52.045 83.338 64.916
Financijski prihodi 2 - 7 8 4
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 69.400 78.385 52.045 83.338 64.916
Dobit ili gubitak razdoblja 14.248 28.440 14.352 13.137 17.762
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 16.191 32.374 16.309 14.609 19.735
Porez na dobit 1.943 3.934 1.957 1.471 1.973
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.847 11.281 10.686 10.503 10.517
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 9.847 11.281 10.686 10.503 10.517
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 78.086 110.941 122.508 131.005 173.034
Potraživanja 11.453 30.529 10.394 5.060 10.308
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 66.633 80.412 112.113 125.945 162.726
Ukupno aktiva 87.933 122.222 133.194 141.509 183.552
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 644.898 834.528 515.021 737.987 637.817
Poslovni prihodi 644.879 834.528 514.965 737.921 637.784
Poslovni rashodi 522.901 590.599 392.139 627.914 489.117
Financijski prihodi 19 - 56 66 33
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 522.901 590.599 392.139 627.914 489.117
Dobit ili gubitak razdoblja 107.357 214.285 108.136 98.988 133.830
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 121.997 243.929 122.882 110.073 148.700
Porez na dobit 14.640 29.644 14.746 11.085 14.870
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 74.196 84.998 80.517 79.142 79.246
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 74.196 84.998 80.517 79.142 79.246
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 588.341 835.887 923.039 987.062 1.303.732
Potraživanja 86.293 230.021 78.317 38.125 77.667
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 502.048 605.866 844.722 948.937 1.226.065
Ukupno aktiva 662.537 920.885 1.003.556 1.066.204 1.382.978

CODEC INFORMATIKA d.o.o. za informatičku djelatnost Zagreb