CIKLON j.d.o.o.

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Blaža Polić 5
Rijeka

☎ +385 91 546 1503

 

OIB48270509940

MBS040333692

2021 2022
Prihodi 14.718 9.091
Dobit (neto) 855 −2.215
Imovina 666 999
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 316 144
2021 2022
Prihodi 110.900 68.498
Dobit (neto) 6.445 −16.690
Imovina 5.023 7.531
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2.388 1.085

Vlasnici i uprava

Milka Kostić jedini osnivač j.d.o.o, član uprave

CIKLON j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 15.642 19.117 14.376 14.718 9.091
Poslovni prihodi 15.642 19.117 12.201 9.685 8.760
Poslovni rashodi 22.829 22.594 18.422 13.858 11.274
Financijski prihodi - - 2.174 5.033 330
Financijski rashodi 0 - - 5 31
Ukupni rashodi 22.829 22.594 18.422 13.863 11.306
Dobit ili gubitak razdoblja −7.186 −3.477 −4.045 855 −2.215
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.186 −3.477 −4.045 855 −2.215
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1 1 1 1 1
Nematerijalna imovina 1 1 1 1 1
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.325 1.212 1.012 665 998
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.325 1.212 1.012 665 998
Ukupno aktiva 1.326 1.214 1.014 666 999
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 117.860 144.040 108.318 110.900 68.498
Poslovni prihodi 117.860 144.040 91.935 72.975 66.005
Poslovni rashodi 172.008 170.239 138.801 104.415 84.950
Financijski prihodi - - 16.383 37.925 2.493
Financijski rashodi 1 - - 40 238
Ukupni rashodi 172.009 170.239 138.801 104.455 85.188
Dobit ili gubitak razdoblja −54.149 −26.199 −30.483 6.445 −16.690
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −54.149 −26.199 −30.483 6.445 −16.690
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 10 10 10 10 10
Nematerijalna imovina 10 10 10 10 10
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.986 9.137 7.631 5.013 7.521
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 9.986 9.137 7.631 5.013 7.521
Ukupno aktiva 9.996 9.147 7.641 5.023 7.531

CIKLON, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Rijeka