ČIČEK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

ČIČEK d.o.o.

Piljenje i blanjanje drva • osnovano 1991. godine

Kontakt

Lovrečanska cesta 22
Zlatar-bistrica

☎ +385 49 461 136

 

OIB88897265207

MBS080134463

HRK 2020 2021
Prihodi 3,54M 4,93M
Dobit (neto) -70,8k -35,2k
Imovina 7,82M 7,15M
Zaposleni 24 22
Prosječna plaća 3,04k 2,03k

Vlasnici i uprava

Zvonko Čiček jedini osnivač d.o.o
Goran Čiček direktor
Mira Čiček prokurist
HRK 2016 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,51M 3,69M 4,85M 3,54M 4,93M
Poslovni prihodi 3,51M 3,69M 4,85M 3,19M 4,93M
Poslovni rashodi 3,85M 3,65M 4,81M 3,61M 4,95M
Financijski prihodi 1,85k 314 4,39k 352,9k 1,37k
Financijski rashodi 14,1k 13,2k 23,8k 5,05k 15,0k
Ukupni rashodi 3,87M 3,66M 4,83M 3,61M 4,97M
Dobit ili gubitak razdoblja -358,6k 27,2k 24,4k -70,8k -35,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -358,6k 27,2k 24,4k -70,8k -35,2k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,94M 4,35M 4,59M 4,17M 3,50M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4,94M 4,35M 4,59M 4,17M 3,50M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,78M 3,32M 3,16M 3,64M 3,64M
Potraživanja 735,5k 275,7k 530,2k 369,1k 413,1k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 76,3k 129,1k 34,8k 66,8k 369,5k
Ukupno aktiva 7,73M 7,68M 7,76M 7,82M 7,15M