CEZAREJA d.o.o.

Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom • osnovano 1997. godine

Kontakt

Gorjani 175
Ivankovo

☎ +385 98 177 6674

 

OIB44343542645

MBS030053959

2020 2021
Prihodi 339,6M 397,0M
Dobit (neto) 5,76M 5,09M
Imovina 94,8M 113,5M
Zaposleni 48 43
Prosječna plaća 4,96k 5,69k
2020 2021
Prihodi 45,0M 52,6M
Dobit (neto) 765,6k 675,5k
Imovina 12,5M 15,0M
Zaposleni 48 43
Prosječna plaća 659 756

Vlasnici i uprava

Misla Varzić član društva
Josip Sučić prokurist
Branimir Kopić član uprave

CEZAREJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 412,7M 498,2M 378,3M 339,6M 397,0M
Poslovni prihodi 409,8M 496,2M 376,1M 337,8M 394,1M
Poslovni rashodi 402,1M 476,3M 406,0M 332,2M 389,6M
Financijski prihodi 2,92M 2,04M 2,24M 1,82M 2,88M
Financijski rashodi 2,53M 2,69M 2,18M 1,34M 1,07M
Ukupni rashodi 404,7M 479,0M 408,2M 333,5M 390,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 6,18M 15,7M -29,9M 5,76M 5,09M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8,04M 19,1M -29,9M 6,08M 6,25M
Porez na dobit 1,85M 3,44M - 313,0k 1,16M
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 40,0M 42,8M 43,3M 41,2M 52,4M
Nematerijalna imovina 257,6k 154,1k 48,0k 12,6k 2,09k
Materijalna imovina 20,6M 23,6M 24,3M 23,2M 34,4M
Financijska imovina 19,0M 18,9M 18,9M 18,0M 18,0M
Potraživanja 99,7k 45,3k - - -
Kratkotrajna imovina 81,5M 122,1M 51,6M 53,3M 60,8M
Potraživanja 41,2M 62,5M 31,7M 20,7M 36,6M
Financijska imovina 9,01M 8,74M 8,89M 13,8M 10,6M
Novac u banci i blagajni 492,6k 105,2k 6,02k 23,9k 88,2k
Ukupno aktiva 122,0M 165,1M 95,2M 94,8M 113,5M

CEZAREJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Ivankovo