CANA PAY d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - 3.178.623
Dobit (neto) −1.280 39.651
Imovina 1.828 2.655.103
Zaposleni - 2
Prosječna plaća - 461
2021 2022
Prihodi - 23.949.341
Dobit (neto) −9.648 298.751
Imovina 13.775 20.004.875
Zaposleni - 2
Prosječna plaća - 3.477

Vlasnici i uprava

Dean Quanne član društva, član uprave
Domagoj Praljak član društva, član uprave

CANA PAY d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 3.178.623
Poslovni prihodi - 1.186.369
Poslovni rashodi 1.280 1.079.375
Financijski prihodi - 1.992.254
Financijski rashodi - 2.049.840
Ukupni rashodi 1.280 3.129.216
Dobit ili gubitak razdoblja −1.280 39.651
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.280 49.406
Porez na dobit - 9.755
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 1.564.819
Nematerijalna imovina - 1.563.993
Materijalna imovina - 825
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.828 1.090.284
Potraživanja - 39.999
Financijska imovina - 40.152
Novac u banci i blagajni 1.828 1.010.131
Ukupno aktiva 1.828 2.655.103
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi - 23.949.341
Poslovni prihodi - 8.938.700
Poslovni rashodi 9.648 8.132.558
Financijski prihodi - 15.010.641
Financijski rashodi - 15.444.526
Ukupni rashodi 9.648 23.577.084
Dobit ili gubitak razdoblja −9.648 298.751
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −9.648 372.257
Porez na dobit - 73.506
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 11.790.129
Nematerijalna imovina - 11.783.912
Materijalna imovina - 6.217
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 13.775 8.214.746
Potraživanja - 301.375
Financijska imovina - 302.532
Novac u banci i blagajni 13.775 7.610.839
Ukupno aktiva 13.775 20.004.875

CANA PAY d.o.o. za usluge Zadar