CANA PAY d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 3.178.624 5.907.153
Dobit (neto) 39.651 98.914
Imovina 2.655.103 9.432.093
Zaposleni 2 4
Prosječna plaća 461 742

Vlasnici i uprava

Dean Quanne član društva, član uprave
Domagoj Praljak član društva, član uprave

CANA PAY d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023
Ukupni prihodi 0 3.178.624 5.907.153
Poslovni prihodi 0 1.186.369 5.654.272
Poslovni rashodi 1.281 1.079.376 5.543.845
Financijski prihodi 0 1.992.254 252.880
Financijski rashodi 0 2.049.841 242.596
Ukupni rashodi 1.281 3.129.217 5.786.442
Dobit ili gubitak razdoblja −1.281 39.651 98.914
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.281 49.407 120.710
Porez na dobit 0 9.756 21.796
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 1.564.819 777.511
Nematerijalna imovina 0 1.563.994 775.277
Materijalna imovina 0 825 2.233
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 1.828 1.090.284 8.653.650
Potraživanja 0 39.999 5.120.326
Financijska imovina 0 40.153 0
Novac u banci i blagajni 1.828 1.010.132 3.533.324
Ukupno aktiva 1.828 2.655.103 9.432.093

CANA PAY d.o.o. za usluge Zadar