C Automobil Import društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

C Automobil Import d.o.o.

Trgovina automobilima i motornim vozilima lake kategorije • osnovano 1996. godine

Kontakt

Kovinska ulica 5
Zagreb

☎ +385 1 6611 406

 

OIB55279328758

MBS080054893

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 267,5M 326,1M
Dobit (neto) 2,26M 10,5M
Imovina 58,7M 58,0M
Zaposleni 17 21
Prosječna plaća 12,4k 11,7k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 345,0M 379,4M 400,3M 267,5M 326,1M
Poslovni prihodi 344,5M 378,9M 399,8M 266,6M 325,1M
Poslovni rashodi 336,2M 371,7M 392,6M 261,3M 310,9M
Financijski prihodi 515,4k 471,8k 556,2k 910,4k 946,1k
Financijski rashodi 1,87M 2,15M 1,68M 2,45M 1,65M
Ukupni rashodi 338,1M 373,8M 394,3M 263,7M 312,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 5,56M 3,58M 2,65M 2,26M 10,5M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6,91M 5,55M 5,99M 3,73M 13,5M
Porez na dobit 1,34M 1,96M 3,33M 1,47M 2,91M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,68M 2,85M 2,03M 1,77M 8,73M
Nematerijalna imovina 3,44M 2,32M 1,34M 531,3k 2,85M
Materijalna imovina 185,5k 112,4k 278,5k 266,9k 5,28M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 61,4M 79,3M 79,7M 56,0M 48,4M
Potraživanja 24,3M 12,2M 17,7M 8,13M 3,35M
Financijska imovina - - - 1,94k 20,0M
Novac u banci i blagajni 2,47M 642,8k 329,9k 3,60M 3,00M
Ukupno aktiva 66,6M 82,9M 82,5M 58,7M 58,0M