BRODOMERKUR d.d.

Nespecijalizirana trgovina na veliko
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Solinska 47
Split

☎ +385 21 301 421

 

OIB33956120458

MBS060001850

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 28.629.913 31.722.889
Dobit (neto) 29.279 596.128
Imovina 44.292.569 43.503.258
Zaposleni 195 192
Prosječna plaća 749 870
2021 2022
Prihodi 215.712.080 239.016.114
Dobit (neto) 220.610 4.491.530
Imovina 333.722.368 327.775.304
Zaposleni 195 192
Prosječna plaća 5.648 6.556

Vlasnici i uprava

Zdravko Pavić predsjednik nadzornog odbora
Ivan Grbešić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Filip Grbešić član nadzornog odbora
Stjepan Bulić član nadzornog odbora
Tonći Zovko član nadzornog odbora
Mate Pezo predsjednik uprave
Ivica Sunara član uprave

BRODOMERKUR d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 26.634.496 19.818.379 21.992.405 28.629.913 31.722.889
Poslovni prihodi 25.925.317 19.562.312 20.989.630 28.344.414 30.688.556
Poslovni rashodi 26.673.266 21.122.779 22.351.168 28.138.866 30.735.810
Financijski prihodi 635.687 256.066 1.002.775 285.499 1.034.333
Financijski rashodi 1.125.261 917.229 675.635 562.818 495.713
Ukupni rashodi 27.798.528 22.040.009 23.026.804 28.701.685 31.231.524
Dobit ili gubitak razdoblja −1.164.031 −2.221.630 −1.029.658 29.279 596.128
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.164.031 −2.221.630 −1.034.399 −71.771 491.365
Porez na dobit - - −4.741 −101.051 −104.762
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 18.979.336 36.725.186 35.555.361 35.206.689 34.003.533
Nematerijalna imovina - 2.340.335 2.045.286 1.750.239 1.477.212
Materijalna imovina 17.613.355 33.014.471 32.732.334 32.565.526 31.630.015
Financijska imovina 968.685 969.080 249.914 273.382 286.622
Potraživanja 30.040 34.044 31.596 30.094 29.688
Kratkotrajna imovina 34.144.722 7.670.743 7.953.244 8.903.341 9.499.683
Potraživanja 26.110.069 4.174.905 3.938.000 4.570.632 4.948.532
Financijska imovina 4.271.861 61.788 12.821 557 24.511
Novac u banci i blagajni 133.393 92.094 77.890 94.892 128.716
Ukupno aktiva 53.124.056 44.400.179 43.511.208 44.292.569 43.503.258
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 200.677.616 149.321.584 165.701.776 215.712.080 239.016.114
Poslovni prihodi 195.334.304 147.392.240 158.146.368 213.560.992 231.222.930
Poslovni rashodi 200.969.728 159.149.584 168.404.880 212.012.288 231.578.962
Financijski prihodi 4.789.591 1.929.336 7.555.412 2.151.096 7.793.184
Financijski rashodi 8.478.283 6.910.867 5.090.573 4.240.557 3.734.956
Ukupni rashodi 209.448.016 166.060.448 173.495.456 216.252.848 235.313.918
Dobit ili gubitak razdoblja −8.770.394 −16.738.876 −7.757.961 220.610 4.491.530
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −8.770.394 −16.738.876 −7.793.685 −540.759 3.702.196
Porez na dobit - - −35.724 −761.369 −789.334
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 142.999.808 276.705.920 267.891.872 265.264.800 256.199.622
Nematerijalna imovina - 17.633.256 15.410.209 13.187.179 11.130.057
Materijalna imovina 132.707.824 248.747.536 246.621.776 245.364.960 238.316.354
Financijska imovina 7.298.560 7.301.534 1.882.979 2.059.804 2.159.554
Potraživanja 226.343 256.509 238.064 226.746 223.691
Kratkotrajna imovina 257.263.408 57.795.220 59.923.724 67.082.224 71.575.369
Potraživanja 196.726.320 31.455.826 29.670.862 34.437.428 37.284.715
Financijska imovina 32.186.344 465.547 96.602 4.200 184.684
Novac u banci i blagajni 1.005.054 693.886 586.864 714.966 969.813
Ukupno aktiva 400.263.200 334.533.152 327.835.200 333.722.368 327.775.304

BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo Split