BRKOVIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge

BRKOVIĆ d.o.o.

Oporaba posebno izdvojenih materijala • osnovano 1990. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 38,8M 42,0M
Dobit (neto) 5,63M 3,30M
Imovina 28,7M 28,8M
Zaposleni 49 59
Prosječna plaća 7,03k 6,35k

Vlasnici i uprava

Domagoj Brković član društva, direktor
Mislav Brković član društva, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 40,8M 38,8M 39,2M 38,8M 42,0M
Poslovni prihodi 40,7M 38,7M 39,2M 38,7M 41,9M
Poslovni rashodi 36,9M 32,1M 31,9M 31,7M 37,8M
Financijski prihodi 104,0k 104,0k 56,4k 106,3k 42,7k
Financijski rashodi 301,4k 175,4k 57,1k 85,1k 97,3k
Ukupni rashodi 37,2M 32,3M 31,9M 31,8M 37,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,86M 5,32M 5,94M 5,63M 3,30M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,51M 6,52M 7,29M 6,95M 4,08M
Porez na dobit 649,1k 1,20M 1,35M 1,31M 783,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 14,7M 13,6M 13,1M 14,5M 14,6M
Nematerijalna imovina - - 1,90k 3,41k 10,5k
Materijalna imovina 14,7M 13,6M 13,1M 14,5M 14,6M
Financijska imovina 5,00k 2,50k - 7,26k 24,1k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,97M 7,53M 11,3M 14,1M 14,2M
Potraživanja 2,13M 1,40M 1,44M 1,25M 2,24M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2,44M 4,51M 7,73M 10,7M 9,49M
Ukupno aktiva 20,7M 21,1M 24,5M 28,7M 28,8M