BOŽICA d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 2001. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Pujanke 83
Split

☎ +385 98 248 026

 

OIB69991556951

MBS060173663

2019 2020
Prihodi 36 -
Dobit (neto) −150 −254
Imovina 71.411 70.807
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 278 -
Dobit (neto) −1.132 −1.917
Imovina 538.050 533.497
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Božica Ražnjević jedini osnivač d.o.o., član uprave

BOŽICA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 16.077 33.041 47.456 36 -
Poslovni prihodi 16.041 33.039 45.898 - -
Poslovni rashodi 14.168 28.072 38.017 187 254
Financijski prihodi 35 1 1.557 36 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 14.168 28.072 38.017 187 254
Dobit ili gubitak razdoblja 1.527 4.372 8.305 −150 −254
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.909 4.968 9.438 −150 −254
Porez na dobit 381 596 1.132 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 514 - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 514 - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 98.083 99.699 72.346 71.411 70.807
Potraživanja 75.314 79.872 70.739 70.728 70.290
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 15.776 17.273 1.091 166 -
Ukupno aktiva 98.598 99.699 72.346 71.411 70.807
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 121.137 248.949 357.558 278 -
Poslovni prihodi 120.866 248.935 345.823 - -
Poslovni rashodi 106.751 211.515 286.446 1.410 1.917
Financijski prihodi 271 14 11.735 278 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 106.751 211.515 286.446 1.410 1.917
Dobit ili gubitak razdoblja 11.509 32.942 62.579 −1.132 −1.917
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 14.386 37.434 71.112 −1.132 −1.917
Porez na dobit 2.877 4.492 8.533 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.880 - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3.880 - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 739.008 751.189 545.098 538.050 533.497
Potraživanja 567.456 601.798 532.984 532.906 529.604
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 118.868 130.145 8.221 1.251 -
Ukupno aktiva 742.888 751.189 545.098 538.050 533.497

BOŽICA d.o.o. za trgovinu i proizvodnju Split