BOSMATTOM proizvodnja, trgovina i usluge, export-import, društvo s ograničenom odgovornošću

BOSMATTOM d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo
HRK 2020 2021
Prihodi 8,41M 8,50M
Dobit (neto) 1,42M 838,6k
Imovina 24,3M 24,9M
Zaposleni 11 13
Prosječna plaća 4,95k 4,67k

Vlasnici i uprava

Mate Bosnić jedini član d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 8,95M 9,70M 10,0M 8,41M 8,50M
Poslovni prihodi 8,82M 9,40M 9,16M 8,03M 8,18M
Poslovni rashodi 7,67M 8,15M 8,48M 6,74M 7,29M
Financijski prihodi 121,2k 296,8k 852,4k 379,2k 315,6k
Financijski rashodi 545,6k 20,9k 214,3k 21,0k 142,7k
Ukupni rashodi 8,22M 8,17M 8,69M 6,76M 7,43M
Dobit ili gubitak razdoblja 597,9k 1,25M 1,08M 1,42M 838,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 731,0k 1,53M 1,32M 1,64M 1,06M
Porez na dobit 133,1k 276,7k 239,7k 223,8k 229,7k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 10,3M 10,2M 9,82M 10,3M 10,2M
Nematerijalna imovina - - - 1,18k 1,18k
Materijalna imovina 7,42M 7,33M 6,90M 7,40M 7,49M
Financijska imovina 2,92M 2,90M 2,91M 2,91M 2,71M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 12,2M 12,3M 13,0M 13,9M 14,7M
Potraživanja 2,47M 2,58M 2,59M 1,80M 2,04M
Financijska imovina 3,42M 3,14M 1,54M 1,53M 1,16M
Novac u banci i blagajni 1,57M 1,88M 4,16M 5,62M 6,50M
Ukupno aktiva 22,5M 22,6M 22,8M 24,3M 24,9M