BOMARK društvo s ograničenom odgovornošću za promet robe na veliko i malo i vanjsku trgovinu

BOMARK d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 1991. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 5,23M 5,43M
Dobit (neto) 3,44M 3,51M
Imovina 41,7M 44,7M
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 9,54k 9,00k

Vlasnici i uprava

Miljenko Borščak jedini osnivač d.o.o, prokurist
Predrag Kozulić direktor
Domagoj Borščak prokurist, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Matija Borščak prokurist, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,81M 1,77M 2,14M 5,23M 5,43M
Poslovni prihodi 2,73M 1,70M 2,10M 1,19M 939,1k
Poslovni rashodi 2,51M 1,52M 2,00M 1,77M 1,90M
Financijski prihodi 82,6k 69,7k 35,1k 4,03M 4,49M
Financijski rashodi 35,6k 13,9k 4,91k 18,2k 16,0k
Ukupni rashodi 2,54M 1,54M 2,00M 1,79M 1,91M
Dobit ili gubitak razdoblja 270,6k 238,5k 133,0k 3,44M 3,51M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 270,6k 238,5k 133,0k 3,44M 3,51M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 37,5M 37,3M 38,1M 40,0M 41,2M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,33M 3,41M 644,7k 1,33M 962,9k
Financijska imovina 34,2M 33,9M 37,4M 38,7M 40,3M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,90M 3,03M 2,23M 1,65M 3,44M
Potraživanja 1,38M 580,0k 230,9k 198,8k 164,8k
Financijska imovina 906,2k 912,5k 664,2k 104,2k 6,26k
Novac u banci i blagajni 92,0k 15,7k 15,1k 22,4k 1,94M
Ukupno aktiva 41,4M 40,3M 40,3M 41,7M 44,7M