BOLTO d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rubeši 159/2
Kastav

☎ +385 51 742 413

 

OIB52721283244

MBS130037584

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −226 −159
Imovina 6.886 6.886
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.706 −1.200
Imovina 51.888 51.888
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dušan-Portatis Kovač jedini član d.o.o, direktor

BOLTO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 256 256 230 226 159
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1 0 0 0 -
Ukupni rashodi 258 257 231 226 159
Dobit ili gubitak razdoblja −258 −257 −231 −226 −159
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −258 −257 −231 −226 −159
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.891 6.891 6.886 6.886 6.886
Potraživanja 4.115 4.115 4.115 4.115 4.115
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4 4 - - -
Ukupno aktiva 6.891 6.891 6.886 6.886 6.886
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 1.934 1.934 1.740 1.704 1.200
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 12 4 2 2 -
Ukupni rashodi 1.946 1.938 1.742 1.706 1.200
Dobit ili gubitak razdoblja −1.946 −1.938 −1.742 −1.706 −1.200
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.946 −1.938 −1.742 −1.706 −1.200
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 51.925 51.925 51.888 51.888 51.888
Potraživanja 31.008 31.008 31.008 31.008 31.008
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 37 37 - - -
Ukupno aktiva 51.925 51.925 51.888 51.888 51.888

BOLTO d.o.o. za usluge i trgovinu Kastav