BOK d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 149.323 223.278
Dobit (neto) 2.091 2.773
Imovina 252.594 277.641
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 536 629
2021 2022
Prihodi 1.125.081 1.682.293
Dobit (neto) 15.761 20.897
Imovina 1.903.177 2.091.887
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 4.045 4.743

Vlasnici i uprava

Božidar Blažević član društva, direktor
Ksenija Glavak član društva, direktor

BOK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 206.972 187.500 124.417 149.323 223.278
Poslovni prihodi 205.724 187.471 124.397 149.323 223.277
Poslovni rashodi 197.989 179.861 120.191 143.486 216.843
Financijski prihodi 1.247 29 20 0 0
Financijski rashodi 5.655 4.137 2.241 3.745 3.661
Ukupni rashodi 203.645 183.998 122.432 147.232 220.505
Dobit ili gubitak razdoblja 2.675 2.868 1.984 2.091 2.773
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.326 3.502 1.984 2.091 2.773
Porez na dobit 651 633 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.490 - 635 1.683 7.021
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.490 - 635 1.683 7.021
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 215.791 208.305 199.752 228.129 248.417
Potraživanja 83.442 81.240 76.308 88.651 71.288
Financijska imovina 2.919 - - - -
Novac u banci i blagajni 731 616 2.704 6.145 13.010
Ukupno aktiva 241.298 228.241 220.586 252.594 277.641
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.559.432 1.412.724 937.424 1.125.081 1.682.293
Poslovni prihodi 1.550.031 1.412.504 937.273 1.125.078 1.682.287
Poslovni rashodi 1.491.754 1.355.164 905.583 1.081.100 1.633.809
Financijski prihodi 9.401 220 151 3 6
Financijski rashodi 42.612 31.174 16.887 28.220 27.587
Ukupni rashodi 1.534.366 1.386.338 922.470 1.109.320 1.661.396
Dobit ili gubitak razdoblja 20.159 21.614 14.954 15.761 20.897
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25.066 26.386 14.954 15.761 20.897
Porez na dobit 4.907 4.772 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 33.831 - 4.788 12.684 52.902
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 33.831 - 4.788 12.684 52.902
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.625.878 1.569.475 1.505.034 1.718.841 1.871.698
Potraživanja 628.697 612.107 574.945 667.941 537.126
Financijska imovina 22.000 - - - -
Novac u banci i blagajni 5.513 4.643 20.379 46.304 98.028
Ukupno aktiva 1.818.063 1.719.685 1.662.009 1.903.177 2.091.887

BOK, d.o.o. za tisak i trgovinu Sesvete