BOCAK d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2010. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zelengaj 29
Zagreb

☎ +385 91 315 9144

 

OIB53362904048

MBS080734530

2021 2022
Prihodi 99.525 124.422
Dobit (neto) −30.241 −41.551
Imovina 192.349 146.932
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 607 746
2021 2022
Prihodi 749.873 937.461
Dobit (neto) −227.857 −313.067
Imovina 1.449.260 1.107.064
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4.576 5.626

Vlasnici i uprava

Branko Očak jedini osnivač d.o.o, prokurist
Jana Očak direktor, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
Martin Gašparić prokurist

BOCAK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 221.439 216.183 91.745 99.525 124.422
Poslovni prihodi 221.184 216.140 91.650 99.384 124.315
Poslovni rashodi 75.243 242.049 127.481 129.102 164.203
Financijski prihodi 254 42 94 140 106
Financijski rashodi 154 2.648 346 664 1.769
Ukupni rashodi 75.398 244.697 127.827 129.767 165.973
Dobit ili gubitak razdoblja 127.595 −28.514 −36.082 −30.241 −41.551
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 146.040 −28.514 −36.082 −30.241 −41.551
Porez na dobit 18.444 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 19.585 24.916 17.759 15.073 21.455
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 19.585 24.916 17.759 15.073 21.455
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 160.056 113.190 145.880 172.245 121.876
Potraživanja 1.194 32.057 35.106 17.006 2.850
Financijska imovina 48.642 68.895 103.324 61.091 48.819
Novac u banci i blagajni 110.218 12.237 7.449 49.241 35.462
Ukupno aktiva 179.642 138.106 163.640 192.349 146.932
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.668.433 1.628.832 691.253 749.873 937.461
Poslovni prihodi 1.666.512 1.628.511 690.538 748.815 936.656
Poslovni rashodi 566.925 1.823.719 960.508 972.720 1.237.192
Financijski prihodi 1.921 321 715 1.058 805
Financijski rashodi 1.166 19.955 2.611 5.010 13.336
Ukupni rashodi 568.091 1.843.674 963.119 977.730 1.250.528
Dobit ili gubitak razdoblja 961.371 −214.842 −271.866 −227.857 −313.067
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.100.342 −214.842 −271.866 −227.857 −313.067
Porez na dobit 138.971 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 147.568 187.734 133.811 113.573 161.660
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 147.568 187.734 133.811 113.573 161.660
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.205.948 852.833 1.099.136 1.297.787 918.280
Potraživanja 9.003 241.538 264.511 128.135 21.474
Financijska imovina 366.500 519.095 778.500 460.291 367.827
Novac u banci i blagajni 830.445 92.200 56.125 371.012 267.194
Ukupno aktiva 1.353.516 1.040.567 1.232.947 1.449.260 1.107.064

BOCAK d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb