BLOK društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i savjetovanje

BLOK d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 1992. godine

Kontakt

Slavujevac 6
Zagreb

☎ +385 98 966 9859

 

OIB94771407351

MBS080361593

HRK 2020 2021
Prihodi 352,6k 60,0k
Dobit (neto) 57,3k 10,7k
Imovina 186,3k 119,9k
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Hrvoje Vukić jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 38,0k 61,3k 197,6k 352,6k 60,0k
Poslovni prihodi 38,0k 61,0k 197,6k 352,6k 60,0k
Poslovni rashodi 15,0k 60,7k 188,4k 287,2k 47,7k
Financijski prihodi - 327 - - 1
Financijski rashodi - - 152 357 2
Ukupni rashodi 15,0k 60,7k 188,5k 287,5k 47,7k
Dobit ili gubitak razdoblja 20,2k 326 7,96k 57,3k 10,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 22,9k 581 9,05k 65,1k 12,2k
Porez na dobit 2,76k 255 1,08k 7,81k 1,50k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,08k 25,2k 13,2k 29,1k 10,5k
Nematerijalna imovina - - - 9,48k -
Materijalna imovina 7,08k 2,75k 13,2k 19,7k 10,5k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 22,5k - - -
Kratkotrajna imovina 46,2k 26,4k 69,3k 156,3k 109,3k
Potraživanja - - 12,8k 76,1k 29,1k
Financijska imovina - - 10,2k 10,2k 10,2k
Novac u banci i blagajni 46,2k 26,4k 46,3k 69,9k 70,0k
Ukupno aktiva 53,2k 51,6k 82,6k 186,3k 119,9k