BLAMAT j.d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 2022. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Božidara Adžije 30
Đakovo

☎ +385 31 813 758

 

OIB48918829903

MBS030265797

Pošalji e-mail
2022
Prihodi 15.951
Dobit (neto) 3.119
Imovina 5.882
Zaposleni 1
Prosječna plaća 175
2022
Prihodi 120.190
Dobit (neto) 23.507
Imovina 44.320
Zaposleni 1
Prosječna plaća 1.319

Vlasnici i uprava

Blaženka Matković jedini član j.d.o.o, direktor

BLAMAT j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 15.951
Poslovni prihodi 15.951
Poslovni rashodi 12.485
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 12.485
Dobit ili gubitak razdoblja 3.119
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.466
Porez na dobit 346
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 5.882
Potraživanja -
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 5.882
Ukupno aktiva 5.882
🧾 Račun dobiti i gubitka
2022
Ukupni prihodi 120.190
Poslovni prihodi 120.190
Poslovni rashodi 94.070
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 94.070
Dobit ili gubitak razdoblja 23.507
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.120
Porez na dobit 2.613
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 44.320
Potraživanja -
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 44.320
Ukupno aktiva 44.320

BLAMAT j.d.o.o. za proizvodnju i usluge Đakovo