BISTRO PIZZERIA ORHIDEJA j.d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2020. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 243.139 269.614
Dobit (neto) 65.995 43.483
Imovina 181.176 224.775
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 1.479 1.909

Vlasnici i uprava

Avdi Abdija jedini osnivač j.d.o.o, direktor

BISTRO PIZZERIA ORHIDEJA j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 35.124 142.864 243.139 269.614
Poslovni prihodi 35.124 142.864 243.139 269.614
Poslovni rashodi 36.157 106.084 169.735 217.639
Financijski prihodi 0 0 0 0
Financijski rashodi 2 146 71 2.856
Ukupni rashodi 36.159 106.230 169.806 220.496
Dobit ili gubitak razdoblja −1.035 33.011 65.995 43.483
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.035 36.634 73.333 49.118
Porez na dobit 0 3.623 7.338 5.634
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 0 3.055 72.187 57.267
Nematerijalna imovina 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 3.055 72.187 57.267
Financijska imovina 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 5.256 35.298 108.988 167.507
Potraživanja 0 1.220 10.061 1.958
Financijska imovina 0 0 0 0
Novac u banci i blagajni 5.256 34.078 98.927 165.549
Ukupno aktiva 5.257 38.355 181.176 224.775

BISTRO PIZZERIA ORHIDEJA j.d.o.o. za ugostiteljstvo Mali Lošinj