BISTRO BARRACUDA d.o.o.

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2011. godine
2020 2021
Prihodi 1,52M 2,59M
Dobit (neto) 42,8k 213,9k
Imovina 1,27M 1,40M
Zaposleni 9 14
Prosječna plaća 2,71k 2,50k
2020 2021
Prihodi 202,8k 344,5k
Dobit (neto) 5,68k 28,3k
Imovina 168,7k 186,7k
Zaposleni 9 14
Prosječna plaća 360 332

Vlasnici i uprava

Ivica Balent jedini član d.o.o, direktor

BISTRO BARRACUDA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,55M 1,02M 1,04M 1,52M 2,59M
Poslovni prihodi 1,55M 1,02M 1,04M 1,52M 2,59M
Poslovni rashodi 1,50M 1,02M 1,03M 1,47M 2,30M
Financijski prihodi 5 1 - 40 1,56k
Financijski rashodi 13,6k 152 - 7,24k 69,5k
Ukupni rashodi 1,52M 1,02M 1,03M 1,48M 2,37M
Dobit ili gubitak razdoblja 26,9k 1,06k 4,70k 42,8k 213,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 30,7k 1,27k 5,51k 42,8k 219,7k
Porez na dobit 3,81k 213 817 - 5,77k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 334,1k 693,3k 819,3k 870,7k 1,06M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 334,1k 693,3k 819,3k 870,7k 1,06M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 148,7k 332,8k 290,6k 400,4k 342,8k
Potraživanja 11,9k 93,5k 84,7k 84,6k 12,8k
Financijska imovina - - - - 295,2k
Novac u banci i blagajni 39,3k 196 9,49k 268,5k 13,6k
Ukupno aktiva 582,8k 1,02M 1,10M 1,27M 1,40M

BISTRO BARRACUDA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i usluge Prelog