BENELA d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 5.263.335 7.378.670
Dobit (neto) 514.176 −763.062
Imovina 5.101.589 5.127.138
Zaposleni 48 80
Prosječna plaća 433 754
2021 2022
Prihodi 39.656.600 55.594.595
Dobit (neto) 3.874.061 −5.749.297
Imovina 38.437.924 38.630.422
Zaposleni 48 80
Prosječna plaća 3.265 5.685

Vlasnici i uprava

Krešimir Čumbrek jedini član d.o.o, prokurist
Miroslav Zagorec direktor

BENELA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 820.782 929.437 1.658.347 5.263.335 7.378.670
Poslovni prihodi 817.390 929.021 1.602.735 5.261.674 7.376.369
Poslovni rashodi 791.734 943.326 1.280.240 4.581.136 8.006.069
Financijski prihodi 3.391 415 55.611 1.660 2.300
Financijski rashodi 15.236 37.575 44.586 55.154 135.663
Ukupni rashodi 806.970 980.901 1.324.827 4.636.291 8.141.733
Dobit ili gubitak razdoblja 13.811 −51.464 273.605 514.176 −763.062
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 13.811 −51.464 333.520 627.044 −763.062
Porez na dobit - - 59.915 112.867 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 451.513 711.532 1.486.959 3.638.988 4.001.926
Nematerijalna imovina - - - - 238
Materijalna imovina 451.513 711.532 1.486.959 3.636.295 3.998.995
Financijska imovina - - - 2.692 2.692
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 94.787 176.163 698.416 1.462.601 1.120.280
Potraživanja 90.080 142.860 645.449 1.386.744 996.244
Financijska imovina - - 3.318 - -
Novac u banci i blagajni 4.707 33.303 49.648 74.156 124.036
Ukupno aktiva 546.301 887.696 2.185.375 5.101.589 5.127.138
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.184.182 7.002.846 12.494.822 39.656.600 55.594.595
Poslovni prihodi 6.158.630 6.999.715 12.075.814 39.644.088 55.577.259
Poslovni rashodi 5.965.321 7.107.492 9.645.975 34.516.576 60.321.734
Financijski prihodi 25.552 3.131 419.008 12.513 17.336
Financijski rashodi 114.799 283.110 335.935 415.558 1.022.158
Ukupni rashodi 6.080.120 7.390.602 9.981.910 34.932.136 61.343.892
Dobit ili gubitak razdoblja 104.062 −387.756 2.061.477 3.874.061 −5.749.297
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 104.062 −387.756 2.512.912 4.724.464 −5.749.297
Porez na dobit - - 451.435 850.403 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.401.932 5.361.042 11.203.497 27.417.956 30.152.513
Nematerijalna imovina - - - - 1.800
Materijalna imovina 3.401.932 5.361.042 11.203.497 27.397.672 30.130.429
Financijska imovina - - - 20.283 20.284
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 714.177 1.327.306 5.262.217 11.019.968 8.440.755
Potraživanja 678.711 1.076.382 4.863.143 10.448.424 7.506.201
Financijska imovina - - 25.000 - -
Novac u banci i blagajni 35.466 250.924 374.074 558.735 934.554
Ukupno aktiva 4.116.109 6.688.348 16.465.714 38.437.924 38.630.422

BENELA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Jalkovec