BEGO Croatia d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

BEGO Croatia d.o.o.

Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima • osnovano 1991. godine

Kontakt

Ulica Ivana Broza 30
Zagreb

☎ +385 1 3375 921

 

OIB61241369539

MBS080015683

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 9,85M 12,7M
Dobit (neto) 247,7k 291,4k
Imovina 3,20M 3,72M
Zaposleni 5 6
Prosječna plaća 10,6k 11,1k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 19,2M 15,6M 12,7M 9,85M 12,7M
Poslovni prihodi 19,1M 15,6M 12,6M 9,83M 12,6M
Poslovni rashodi 18,7M 15,1M 12,1M 9,52M 12,2M
Financijski prihodi 17,7k 6,26k 7,85k 14,7k 7,76k
Financijski rashodi 58,5k 37,6k 30,1k 43,0k 28,0k
Ukupni rashodi 18,7M 15,1M 12,2M 9,57M 12,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 334,7k 387,7k 378,9k 247,7k 291,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 416,3k 493,4k 480,0k 280,6k 373,4k
Porez na dobit 81,5k 105,6k 101,0k 32,8k 81,9k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 368,5k 104,6k 117,3k 143,7k 156,4k
Nematerijalna imovina 342 2,26k - - -
Materijalna imovina 275,4k 46,1k 97,2k 100,8k 113,6k
Financijska imovina 20,0k 20,0k 20,0k 42,8k 42,8k
Potraživanja 72,6k 36,1k - - -
Kratkotrajna imovina 1,98M 2,95M 3,18M 3,03M 3,53M
Potraživanja 116,2k 614,7k 828,7k 923,7k 911,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 323,9k 1,08M 784,0k 725,5k 741,9k
Ukupno aktiva 2,38M 3,07M 3,34M 3,20M 3,72M