BBQ HOUSE, vl. Andrea Čupić

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2024. godine
Kontakt Vlasnici

Vlasnici i uprava

Andrea Čupić vlasnik obrta