BATON SERVICES d.o.o. u likvidaciji

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2016. godine

Kontakt

Ulica grada Vukovara 249
Zagreb

OIB92955812807

MBS081044441

2016 2017
Prihodi 669,5k 940,2k
Dobit (neto) 191,0k -193,1k
Imovina 358,6k 77,1k
Zaposleni 16 1
Prosječna plaća 765 32,6k
2016 2017
Prihodi 88,8k 124,7k
Dobit (neto) 25,3k -25,6k
Imovina 47,6k 10,2k
Zaposleni 16 1
Prosječna plaća 101 4,32k

Vlasnici i uprava

Gergely Cseh jedini osnivač d.o.o, likvidator

BATON SERVICES d.o.o. u likvidaciji GFI Godišnji financijski izvještaji

2016 2017
Ukupni prihodi 669,5k 940,2k
Poslovni prihodi 668,2k 938,5k
Poslovni rashodi 422,7k 829,0k
Financijski prihodi 1,28k 1,71k
Financijski rashodi 6,12k 304,3k
Ukupni rashodi 428,9k 1,13M
Dobit ili gubitak razdoblja 191,0k -193,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 240,6k -193,1k
Porez na dobit 49,6k -
2016 2017
Dugotrajna imovina 65,9k 29,8k
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 46,6k -
Financijska imovina 19,3k 29,8k
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 292,6k 47,3k
Potraživanja 17,2k 34,2k
Financijska imovina 86,7k -
Novac u banci i blagajni 188,6k 13,0k
Ukupno aktiva 358,6k 77,1k

BATON SERVICES d.o.o. za usluge i promidžbu u likvidaciji Zagreb