BARBAKUAN d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Biskupija 6
Nerezine

☎ +385 98 943 3525

 

OIB64555834819

MBS040237735

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 145.310 200.800
Dobit (neto) 12.664 4.098
Imovina 80.535 77.732
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 933 1.011
2021 2022
Prihodi 1.094.845 1.512.928
Dobit (neto) 95.417 30.882
Imovina 606.795 585.677
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 7.037 7.624

Vlasnici i uprava

Dinko Zorović jedini član d.o.o, direktor

BARBAKUAN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 97.615 121.079 93.741 145.310 200.800
Poslovni prihodi 86.581 103.526 64.997 112.118 185.189
Poslovni rashodi 102.033 117.348 81.595 132.070 194.626
Financijski prihodi 11.034 17.552 28.744 33.192 15.610
Financijski rashodi 922 386 388 576 1.226
Ukupni rashodi 102.956 117.735 81.983 132.646 195.853
Dobit ili gubitak razdoblja −5.340 2.942 11.194 12.664 4.098
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −5.340 3.344 11.758 12.664 4.946
Porez na dobit - 401 563 - 848
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 926 1.324 9.747 32.969 24.958
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 926 1.324 9.747 32.969 24.958
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 27.978 40.608 47.328 47.565 52.773
Potraživanja 4.671 6.012 6.360 5.585 18.001
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 793 789 1.579 2.617 28
Ukupno aktiva 28.904 41.932 57.076 80.535 77.732
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 735.487 912.273 706.299 1.094.845 1.512.928
Poslovni prihodi 652.350 780.021 489.725 844.757 1.395.309
Poslovni rashodi 768.770 884.160 614.784 995.085 1.466.413
Financijski prihodi 83.137 132.252 216.574 250.088 117.619
Financijski rashodi 6.952 2.915 2.924 4.343 9.242
Ukupni rashodi 775.722 887.075 617.708 999.428 1.475.655
Dobit ili gubitak razdoblja −40.235 22.174 84.342 95.417 30.882
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −40.235 25.198 88.591 95.417 37.273
Porez na dobit - 3.024 4.249 - 6.391
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.978 9.977 73.443 248.412 188.052
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6.978 9.977 73.443 248.412 188.052
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 210.801 305.961 356.599 358.383 397.625
Potraživanja 35.196 45.301 47.923 42.084 135.632
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 5.978 5.948 11.904 19.722 217
Ukupno aktiva 217.779 315.938 430.042 606.795 585.677

BARBAKUAN društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam Nerezine