BARAC d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Kontakt

Gundulićeva ulica 3
Zagreb

☎ +385 99 218 8794

 

OIB88881738176

MBS080020314

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 522,9k 433,6k
Dobit (neto) -157,0k 12,8k
Imovina 60,2k 178,0k
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 2,32k 4,77k
2020 2021
Prihodi 69,4k 57,5k
Dobit (neto) -20,8k 1,70k
Imovina 7,99k 23,6k
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 308 633

Vlasnici i uprava

Blaženka Kovač Carić jedini osnivač d.o.o
Mario Kovač direktor

BARAC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,48M 1,51M 1,35M 522,9k 433,6k
Poslovni prihodi 1,48M 1,51M 1,35M 522,9k 433,6k
Poslovni rashodi 1,35M 1,39M 1,27M 679,6k 420,7k
Financijski prihodi 14 9 5 3 1
Financijski rashodi 243 143 175 319 18
Ukupni rashodi 1,35M 1,39M 1,27M 679,9k 420,7k
Dobit ili gubitak razdoblja 123,6k 105,7k 67,6k -157,0k 12,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 133,9k 120,6k 76,9k -157,0k 12,8k
Porez na dobit 10,3k 14,9k 9,22k - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - 2,00k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - 2,00k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 386,4k 325,2k 395,6k 60,2k 176,0k
Potraživanja 87,4k 87,8k 87,1k 22,0k 37,3k
Financijska imovina - - 7,63k 7,63k 7,63k
Novac u banci i blagajni 172,3k 105,2k 148,8k 26,5k 131,1k
Ukupno aktiva 386,4k 325,2k 395,6k 60,2k 178,0k

BARAC d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge Zagreb