B. GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge

B. GRADNJA d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2013. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 173,3k 132,5k
Dobit (neto) 64,1k 12,6k
Imovina 417,1k 431,6k
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 775 3,40k

Vlasnici i uprava

Berislav Gržanić jedini osnivač d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 319,0k 353,8k 151,6k 173,3k 132,5k
Poslovni prihodi 319,0k 353,8k 151,4k 167,3k 112,9k
Poslovni rashodi 317,0k 320,8k 115,7k 99,6k 111,6k
Financijski prihodi - - 288 6,04k 19,5k
Financijski rashodi - - - - 5,86k
Ukupni rashodi 317,0k 320,8k 115,7k 99,6k 117,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 1,16k 29,0k 31,6k 64,1k 12,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,92k 33,0k 35,9k 73,7k 15,0k
Porez na dobit 759 3,96k 4,31k 9,55k 2,39k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 67,4k 32,1k 32,1k 32,1k 32,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 67,4k 32,1k 32,1k 32,1k 32,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 22,7k 96,9k 194,1k 384,9k 399,5k
Potraživanja 20,4k 74,2k 75,7k 55,3k 53,5k
Financijska imovina - 360 106,0k 318,6k 339,0k
Novac u banci i blagajni 2,23k 22,3k 12,4k 11,0k 6,90k
Ukupno aktiva 90,1k 129,0k 226,3k 417,1k 431,6k