AUTO KRAS ISTRA d.o.o.

Održavanje i popravak motornih vozila • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Lupoglav 28/A
Lupoglav

☎ +385 99 869 1534

 

OIB54389402096

MBS130080266

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 393.554 441.612
Dobit (neto) 71.700 28.118
Imovina 229.835 259.764
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 689 901
2021 2022
Prihodi 2.965.237 3.327.328
Dobit (neto) 540.227 211.857
Imovina 1.731.696 1.957.199
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 5.195 6.796

Vlasnici i uprava

Edi Kuharić član društva, direktor
Marin Mrzlić član društva, direktor

AUTO KRAS ISTRA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.416 56.438 201.291 393.554 441.612
Poslovni prihodi 4.415 56.438 201.291 393.550 441.599
Poslovni rashodi 5.470 39.721 153.057 311.928 406.886
Financijski prihodi 0 - 0 3 12
Financijski rashodi - 8 1.333 1.938 3.329
Ukupni rashodi 5.470 39.730 154.391 313.866 410.216
Dobit ili gubitak razdoblja −1.054 14.829 41.271 71.700 28.118
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.054 16.708 46.899 79.688 31.396
Porez na dobit - 1.878 5.627 7.987 3.277
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.636 5.963 32.138 102.186 131.807
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6.636 5.963 32.138 102.186 131.807
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 771 25.766 55.585 127.649 127.957
Potraživanja 437 10.557 36.717 92.886 73.891
Financijska imovina - - - 1.005 1.005
Novac u banci i blagajni 333 15.208 18.868 33.757 50.015
Ukupno aktiva 7.407 31.729 87.724 229.835 259.764
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 33.273 425.235 1.516.629 2.965.237 3.327.328
Poslovni prihodi 33.271 425.235 1.516.628 2.965.207 3.327.234
Poslovni rashodi 41.220 299.283 1.153.214 2.350.225 3.065.685
Financijski prihodi 2 - 1 30 94
Financijski rashodi - 63 10.051 14.602 25.088
Ukupni rashodi 41.220 299.346 1.163.265 2.364.827 3.090.773
Dobit ili gubitak razdoblja −7.947 111.736 310.962 540.227 211.857
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.947 125.889 353.364 600.410 236.555
Porez na dobit - 14.153 42.402 60.183 24.698
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 50.000 44.932 242.150 769.921 993.104
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 50.000 44.932 242.150 769.921 993.104
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.815 194.134 418.812 961.775 964.095
Potraživanja 3.300 79.548 276.651 699.852 556.736
Financijska imovina - - - 7.575 7.575
Novac u banci i blagajni 2.515 114.586 142.161 254.348 376.844
Ukupno aktiva 55.815 239.066 660.962 1.731.696 1.957.199

AUTO KRAS ISTRA društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, popravak vozila i ostale usluge Lupoglav