AUTO IVEK d.o.o.

Održavanje i popravak motornih vozila • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Hrašće 205/D
Gudovac

☎ +385 91 886 4058

 

OIB17196291808

MBS010073397

2021 2022
Prihodi 27.708 28.392
Dobit (neto) −2.774 −1.877
Imovina 2.143 1.127
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 540 577
2021 2022
Prihodi 208.766 213.927
Dobit (neto) −20.906 −14.146
Imovina 16.147 8.498
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 4.069 4.353

Vlasnici i uprava

Ivica Pokopac član društva, direktor

AUTO IVEK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 22.048 23.707 25.007 27.708 28.392
Poslovni prihodi 22.048 23.707 25.007 27.554 28.392
Poslovni rashodi 21.793 33.398 30.446 30.482 30.270
Financijski prihodi - - - 153 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 21.793 33.398 30.446 30.482 30.270
Dobit ili gubitak razdoblja 224 −9.691 −5.439 −2.774 −1.877
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 254 −9.691 −5.439 −2.774 −1.877
Porez na dobit 30 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 6.319 4.213 2.106 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 6.319 4.213 2.106 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.728 3.691 185 36 1.127
Potraživanja 6.429 3.449 148 - 591
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 298 242 36 36 536
Ukupno aktiva 6.728 10.011 4.398 2.143 1.127
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 166.123 178.622 188.416 208.766 213.927
Poslovni prihodi 166.123 178.622 188.416 207.610 213.927
Poslovni rashodi 164.202 251.641 229.398 229.672 228.073
Financijski prihodi - - - 1.156 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 164.202 251.641 229.398 229.672 228.073
Dobit ili gubitak razdoblja 1.691 −73.019 −40.982 −20.906 −14.146
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.921 −73.019 −40.982 −20.906 −14.146
Porez na dobit 230 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 47.614 31.743 15.871 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 47.614 31.743 15.871 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 50.693 27.816 1.394 276 8.498
Potraživanja 48.443 25.992 1.121 - 4.458
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2.250 1.824 273 276 4.040
Ukupno aktiva 50.693 75.430 33.137 16.147 8.498

AUTO IVEK drušvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge Gudovac

Drugi posjetitelji su još tražili...