ANTONIO GRADNJA d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kozari Bok VII. Odvojak 2
Zagreb

OIB45294604142

MBS080711884

2011 2012
Prihodi 52.401 4.697
Dobit (neto) 699 −393
Imovina 20.834 6.037
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 762 191
2011 2012
Prihodi 394.817 35.391
Dobit (neto) 5.267 −2.966
Imovina 156.974 45.493
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5.748 1.441

Vlasnici i uprava

Antonio Čavić jedini osnivač d.o.o, direktor

ANTONIO GRADNJA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2009 2010 2011 2012
Ukupni prihodi 3.263 66.937 52.401 4.697
Poslovni prihodi 3.263 66.937 52.391 4.697
Poslovni rashodi 3.125 66.650 51.479 5.090
Financijski prihodi - - 10 -
Financijski rashodi - - 48 -
Ukupni rashodi 3.125 66.650 51.527 5.090
Dobit ili gubitak razdoblja 110 229 699 −393
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 138 286 873 −393
Porez na dobit 27 57 174 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.267 17.548 9.902 4.763
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 6.267 17.548 9.902 4.763
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 3.749 13.374 10.931 1.274
Potraživanja 3.281 12.793 2.795 1.213
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 468 580 8.135 61
Ukupno aktiva 10.016 30.922 20.834 6.037
🧾 Račun dobiti i gubitka
2009 2010 2011 2012
Ukupni prihodi 24.589 504.338 394.817 35.391
Poslovni prihodi 24.589 504.338 394.740 35.391
Poslovni rashodi 23.549 502.181 387.871 38.357
Financijski prihodi - - 77 -
Financijski rashodi - - 362 -
Ukupni rashodi 23.549 502.181 388.233 38.357
Dobit ili gubitak razdoblja 832 1.726 5.267 −2.966
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.040 2.157 6.584 −2.966
Porez na dobit 208 431 1.317 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 47.220 132.220 74.610 35.888
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 47.220 132.220 74.610 35.888
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 28.253 100.769 82.364 9.605
Potraživanja 24.723 96.392 21.065 9.145
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 3.530 4.377 61.299 460
Ukupno aktiva 75.473 232.989 156.974 45.493

ANTONIO GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu Zagreb