ANG-CRO d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ilirski trg 3
Zagreb

☎ +385 1 2344 555

 

OIB73253394526

MBS080172271

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 262 13.008
Dobit (neto) −21.136 399
Imovina 2.426 11.312
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1.977 98.011
Dobit (neto) −159.250 3.010
Imovina 18.281 85.237
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Nataša Owens član društva
Russell Edward Owens član društva, direktor

ANG-CRO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 457.933 257.446 214.188 262 13.008
Poslovni prihodi 430.776 253.159 209.672 - 13.008
Poslovni rashodi 450.551 287.063 207.433 20.230 12.505
Financijski prihodi 27.156 4.286 4.516 262 0
Financijski rashodi 16.090 9.167 6.985 1.167 102
Ukupni rashodi 466.642 296.230 214.418 21.398 12.608
Dobit ili gubitak razdoblja −8.709 −38.784 −229 −21.136 399
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −8.709 −38.784 −229 −21.136 399
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.114 2.824 4.065 - -
Nematerijalna imovina 491 285 141 - -
Materijalna imovina 494 64 853 - -
Financijska imovina 2.128 2.473 3.071 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 83.096 30.223 24.768 2.426 11.312
Potraživanja 46.548 28.122 21.857 2.297 13
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 24.460 1.524 2.334 128 11.299
Ukupno aktiva 86.286 33.047 28.834 2.426 11.312
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 3.450.297 1.939.731 1.613.807 1.977 98.011
Poslovni prihodi 3.245.683 1.907.434 1.579.778 - 98.010
Poslovni rashodi 3.394.684 2.162.881 1.562.905 152.430 94.226
Financijski prihodi 204.614 32.297 34.029 1.977 1
Financijski rashodi 121.237 69.070 52.633 8.795 775
Ukupni rashodi 3.515.921 2.231.951 1.615.538 161.227 95.001
Dobit ili gubitak razdoblja −65.624 −292.220 −1.731 −159.250 3.010
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −65.624 −292.220 −1.731 −159.250 3.010
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 23.465 21.279 30.634 - -
Nematerijalna imovina 3.700 2.151 1.067 - -
Materijalna imovina 3.725 488 6.427 - -
Financijska imovina 16.040 18.640 23.140 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 626.089 227.719 186.619 18.281 85.237
Potraživanja 350.719 211.890 164.687 17.314 100
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 184.297 11.490 17.593 967 85.137
Ukupno aktiva 650.129 248.998 217.253 18.281 85.237

ANG-CRO trgovina, turizam i usluge d.o.o. Zagreb