ANG-CRO trgovina, turizam i usluge d.o.o.

ANG-CRO d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 1994. godine

Kontakt

Ilirski trg 3
Zagreb

OIB73253394526

MBS080172271

Pošalji e-mail
HRK 2019 2021
Prihodi 1,61M 1,97k
Dobit (neto) -1,73k -159,2k
Imovina 217,2k 18,2k
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 4,21k -

Vlasnici i uprava

Nataša Owens član društva
Russell Edward Owens član društva, direktor
HRK 2016 2017 2018 2019 2021
Ukupni prihodi 3,63M 3,45M 1,93M 1,61M 1,97k
Poslovni prihodi 3,51M 3,24M 1,90M 1,57M -
Poslovni rashodi 3,74M 3,39M 2,16M 1,56M 152,4k
Financijski prihodi 125,5k 204,6k 32,2k 34,0k 1,97k
Financijski rashodi 145,3k 121,2k 69,0k 52,6k 8,79k
Ukupni rashodi 3,88M 3,51M 2,23M 1,61M 161,2k
Dobit ili gubitak razdoblja -251,2k -65,6k -292,2k -1,73k -159,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -251,2k -65,6k -292,2k -1,73k -159,2k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2021
Dugotrajna imovina 26,6k 23,4k 21,2k 30,6k -
Nematerijalna imovina 5,31k 3,70k 2,15k 1,06k -
Materijalna imovina 7,55k 3,72k 488 6,42k -
Financijska imovina 13,7k 16,0k 18,6k 23,1k -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 894,7k 626,0k 227,7k 186,6k 18,2k
Potraživanja 394,0k 350,7k 211,8k 164,6k 17,3k
Financijska imovina 1,50k - - - -
Novac u banci i blagajni 1,04k 184,2k 11,4k 17,5k 967
Ukupno aktiva 921,9k 650,1k 248,9k 217,2k 18,2k