AMOS KOLEKT d.o.o. za usluge

AMOS KOLEKT d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2006. godine

Kontakt

Ulica Andrije Žaje 61
Zagreb

☎ +385 95 771 6720

 

OIB91757538220

MBS060224039

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 8,97M 4,57M
Dobit (neto) 605,6k 246,8k
Imovina 20,2M 10,1M
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 11,9k 8,77k

Vlasnici i uprava

AMOS ASSETS d.o.o. jedini član d.o.o
Griša Vrankić direktor
Mario Bukovac direktor
Zvonko Erak prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,39M 9,98M 5,94M 8,97M 4,57M
Poslovni prihodi 1,92M 4,39M 4,36M 6,24M 4,16M
Poslovni rashodi 2,65M 6,01M 4,32M 7,14M 4,08M
Financijski prihodi 2,47M 5,59M 1,57M 2,73M 412,2k
Financijski rashodi 1,02M 2,27M 1,22M 1,07M 217,2k
Ukupni rashodi 3,67M 8,29M 5,54M 8,22M 4,30M
Dobit ili gubitak razdoblja 589,9k 1,37M 318,9k 605,6k 246,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 721,7k 1,68M 394,4k 750,6k 275,3k
Porez na dobit 131,7k 312,4k 75,4k 145,0k 28,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 958,9k 3,18M 6,85M 6,27M 7,70M
Nematerijalna imovina 4,39k 4,01k 3,08k 1,15k 530
Materijalna imovina 646,7k 3,14M 6,65M 6,08M 7,66M
Financijska imovina 41,0k 41,0k 191,0k 191,0k 41,0k
Potraživanja 266,7k - - - -
Kratkotrajna imovina 25,0M 34,1M 33,7M 13,9M 2,47M
Potraživanja 1,18M 4,88M 6,84M 2,75M 1,32M
Financijska imovina 19,8M 26,0M 25,6M 8,17M 808,6k
Novac u banci i blagajni 742,1k 310,8k 111,2k 337,4k 142,8k
Ukupno aktiva 26,0M 37,3M 40,5M 20,2M 10,1M