AMOS KOLEKT d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Andrije Žaje 61
Zagreb

☎ +385 95 771 6720

 

OIB91757538220

MBS060224039

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 607.865 98.671
Dobit (neto) 32.761 −110.562
Imovina 1.351.425 1.069.749
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 1.165 1.292
2021 2022
Prihodi 4.579.964 743.440
Dobit (neto) 246.838 −833.035
Imovina 10.182.318 8.060.029
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 8.778 9.735

Vlasnici i uprava

AMOS ASSETS d.o.o. jedini član d.o.o
Griša Vrankić direktor
Mario Bukovac direktor
Zvonko Erak prokurist

AMOS KOLEKT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.325.103 788.800 1.191.433 607.865 98.671
Poslovni prihodi 583.019 579.552 828.921 553.154 90.633
Poslovni rashodi 798.959 574.501 948.609 542.490 203.500
Financijski prihodi 742.084 209.247 362.512 54.710 8.038
Financijski rashodi 302.604 161.947 143.193 28.835 5.733
Ukupni rashodi 1.101.563 736.448 1.091.803 571.326 209.234
Dobit ili gubitak razdoblja 182.075 42.335 80.380 32.761 −110.562
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 223.539 52.352 99.630 36.539 −110.562
Porez na dobit 41.464 10.016 19.249 3.778 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 422.906 909.247 832.585 1.022.872 918.136
Nematerijalna imovina 533 409 153 70 27
Materijalna imovina 416.931 883.487 807.082 1.017.360 912.667
Financijska imovina 5.441 25.350 25.350 5.441 5.441
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.532.196 4.473.050 1.847.829 328.553 150.473
Potraživanja 647.757 908.154 366.191 176.097 117.841
Financijska imovina 3.455.777 3.400.615 1.085.303 107.332 29.384
Novac u banci i blagajni 41.255 14.764 44.792 18.959 3.246
Ukupno aktiva 4.955.447 5.383.339 2.681.187 1.351.425 1.069.749
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.983.995 5.943.218 8.976.859 4.579.964 743.440
Poslovni prihodi 4.392.758 4.366.641 6.245.508 4.167.745 682.877
Poslovni rashodi 6.019.761 4.328.578 7.147.301 4.087.398 1.533.273
Financijski prihodi 5.591.237 1.576.577 2.731.351 412.219 60.563
Financijski rashodi 2.279.972 1.220.193 1.078.894 217.262 43.202
Ukupni rashodi 8.299.733 5.548.771 8.226.195 4.304.660 1.576.475
Dobit ili gubitak razdoblja 1.371.845 318.976 605.630 246.838 −833.035
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.684.262 394.447 750.664 275.304 −833.035
Porez na dobit 312.417 75.471 145.034 28.466 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.186.386 6.850.724 6.273.119 7.706.832 6.917.702
Nematerijalna imovina 4.019 3.088 1.156 530 207
Materijalna imovina 3.141.367 6.656.636 6.080.963 7.665.302 6.876.495
Financijska imovina 41.000 191.000 191.000 41.000 41.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 34.147.836 33.702.200 13.922.470 2.475.486 1.133.740
Potraživanja 4.880.526 6.842.491 2.759.069 1.326.804 887.880
Financijska imovina 26.037.554 25.621.934 8.177.216 808.698 221.400
Novac u banci i blagajni 310.842 111.242 337.491 142.848 24.460
Ukupno aktiva 37.336.820 40.560.772 20.201.410 10.182.318 8.060.029

AMOS KOLEKT d.o.o. za usluge Zagreb