AMELIE društvo s ograničenom odgovornošću za hortikulturu, trgovinu, gradnju i usluge

AMELIE d.o.o.

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika • osnovano 2007. godine

Kontakt

Dražica 10
Mali Lošinj

☎ +385 51 231 493

 

OIB99109003331

MBS040237583

HRK 2020 2021
Prihodi 6,84M 5,57M
Dobit (neto) 850,5k 395,1k
Imovina 7,41M 7,84M
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 4,12k 3,92k

Vlasnici i uprava

Alen Grašo jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,90M 6,38M 4,98M 6,84M 5,57M
Poslovni prihodi 4,82M 6,29M 4,89M 6,74M 5,45M
Poslovni rashodi 3,91M 4,28M 4,58M 5,78M 5,04M
Financijski prihodi 82,3k 86,8k 92,7k 105,4k 115,8k
Financijski rashodi 48,1k 33,4k 91,9k 82,8k 67,0k
Ukupni rashodi 3,96M 4,31M 4,67M 5,86M 5,11M
Dobit ili gubitak razdoblja 766,8k 1,68M 240,6k 850,5k 395,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 943,1k 2,06M 310,8k 986,3k 463,6k
Porez na dobit 176,2k 374,9k 70,1k 135,7k 68,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 935,2k 1,50M 2,11M 1,82M 1,22M
Nematerijalna imovina 58,2k 58,2k 58,2k 58,2k 58,2k
Materijalna imovina 809,9k 1,38M 1,90M 1,61M 1,01M
Financijska imovina 67,0k 67,0k 150,0k 150,0k 150,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,62M 3,98M 4,24M 5,59M 6,61M
Potraživanja 683,2k 704,1k 1,02M 1,54M 1,59M
Financijska imovina 1,49M 2,36M 2,88M 3,64M 4,51M
Novac u banci i blagajni 19,3k 554,5k 20,7k 122,5k 283,8k
Ukupno aktiva 3,55M 5,49M 6,36M 7,41M 7,84M