AMELIE d.o.o.

Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dražica 10/A
Mali Lošinj

☎ +385 51 231 493

 

OIB99109003331

MBS040237583

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 739.979 607.060
Dobit (neto) 52.450 7.755
Imovina 1.041.126 1.141.500
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 521 571
2021 2022
Prihodi 5.575.374 4.573.898
Dobit (neto) 395.191 58.431
Imovina 7.844.365 8.600.633
Zaposleni 9 9
Prosječna plaća 3.928 4.307

Vlasnici i uprava

Alen Grašo jedini osnivač d.o.o, direktor

AMELIE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 846.820 661.799 909.130 739.979 607.060
Poslovni prihodi 835.287 649.486 895.138 724.609 592.508
Poslovni rashodi 568.762 608.336 767.229 669.538 583.609
Financijski prihodi 11.533 12.312 13.991 15.370 14.552
Financijski rashodi 4.445 12.205 10.991 8.901 11.038
Ukupni rashodi 573.207 620.541 778.220 678.440 594.648
Dobit ili gubitak razdoblja 223.847 31.945 112.891 52.450 7.755
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 273.613 41.257 130.909 61.539 12.412
Porez na dobit 49.766 9.312 18.018 9.088 4.657
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 200.200 280.967 241.942 162.623 128.160
Nematerijalna imovina 7.731 7.731 7.731 7.731 7.731
Materijalna imovina 183.575 253.327 214.303 134.983 100.520
Financijska imovina 8.893 19.908 19.908 19.908 19.908
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 529.114 563.583 742.440 878.502 1.013.339
Potraživanja 93.461 135.685 205.512 211.536 297.651
Financijska imovina 313.603 383.300 483.818 599.014 678.196
Novac u banci i blagajni 73.604 2.750 16.262 37.676 9.369
Ukupno aktiva 729.315 844.550 984.383 1.041.126 1.141.500
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.380.371 4.986.328 6.849.845 5.575.374 4.573.898
Poslovni prihodi 6.293.474 4.893.556 6.744.424 5.459.567 4.464.255
Poslovni rashodi 4.285.340 4.583.510 5.780.691 5.044.636 4.397.205
Financijski prihodi 86.897 92.772 105.421 115.807 109.643
Financijski rashodi 33.492 91.962 82.813 67.072 83.173
Ukupni rashodi 4.318.832 4.675.472 5.863.504 5.111.708 4.480.378
Dobit ili gubitak razdoblja 1.686.577 240.693 850.579 395.191 58.431
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.061.539 310.856 986.341 463.666 93.520
Porez na dobit 374.962 70.163 135.762 68.475 35.089
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.508.412 2.116.949 1.822.918 1.225.285 965.625
Nematerijalna imovina 58.250 58.250 58.250 58.250 58.250
Materijalna imovina 1.383.152 1.908.699 1.614.668 1.017.035 757.375
Financijska imovina 67.010 150.000 150.000 150.000 150.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.986.614 4.246.319 5.593.919 6.619.080 7.635.008
Potraživanja 704.183 1.022.323 1.548.433 1.593.823 2.242.654
Financijska imovina 2.362.842 2.887.981 3.645.332 4.513.272 5.109.874
Novac u banci i blagajni 554.573 20.724 122.527 283.872 70.593
Ukupno aktiva 5.495.026 6.363.268 7.416.837 7.844.365 8.600.633

AMELIE društvo s ograničenom odgovornošću za hortikulturu, trgovinu, gradnju i usluge Mali Lošinj