ALETA d.o.o.

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Tribanjska ulica 2
Zadar

☎ +385 23 220 736

 

OIB40382428949

MBS060091321

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 9.820.086 9.631.145
Dobit (neto) 811.247 1.050.240
Imovina 5.001.585 8.510.019
Zaposleni 15 17
Prosječna plaća 983 976
2021 2022
Prihodi 73.989.440 72.565.863
Dobit (neto) 6.112.343 7.913.035
Imovina 37.684.448 64.118.739
Zaposleni 15 17
Prosječna plaća 7.410 7.355

Vlasnici i uprava

Marija Aleta ovlaštenik na poslovnom udjelu
Milan Aleta ovlaštenik na poslovnom udjelu
Mladen Aleta ovlaštenik na poslovnom udjelu, član uprave

ALETA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.574.662 5.487.143 7.140.363 9.820.086 9.631.145
Poslovni prihodi 4.570.205 5.482.719 7.132.688 9.817.511 9.628.872
Poslovni rashodi 4.141.692 4.877.180 6.430.901 8.810.715 8.339.000
Financijski prihodi 4.457 4.422 7.675 2.574 2.273
Financijski rashodi 20.529 21.727 20.424 16.864 7.908
Ukupni rashodi 4.162.222 4.898.908 6.451.326 8.827.579 8.346.909
Dobit ili gubitak razdoblja 336.132 480.972 561.466 811.247 1.050.240
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 412.440 588.234 689.037 992.506 1.284.235
Porez na dobit 76.308 107.262 127.570 181.258 233.995
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 892.588 878.185 863.669 906.969 2.942.347
Nematerijalna imovina - - - 55.201 69.373
Materijalna imovina 892.588 878.185 863.669 851.767 2.872.974
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.460.080 1.931.569 2.712.296 4.094.616 5.567.009
Potraživanja 858.171 1.258.767 1.979.295 2.892.051 2.558.344
Financijska imovina - - 34.381 36.970 61.566
Novac u banci i blagajni 21.112 61.062 130.969 289.693 433.221
Ukupno aktiva 2.352.668 2.809.754 3.575.965 5.001.585 8.510.019
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 34.467.796 41.342.880 53.799.072 73.989.440 72.565.863
Poslovni prihodi 34.434.212 41.309.552 53.741.240 73.970.040 72.548.737
Poslovni rashodi 31.205.580 36.747.120 48.453.628 66.384.336 62.830.198
Financijski prihodi 33.585 33.324 57.830 19.398 17.126
Financijski rashodi 154.683 163.704 153.892 127.063 59.590
Ukupni rashodi 31.360.264 36.910.824 48.607.520 66.511.400 62.889.788
Dobit ili gubitak razdoblja 2.532.587 3.623.886 4.230.372 6.112.343 7.913.035
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.107.533 4.432.053 5.191.551 7.478.038 9.676.075
Porez na dobit 574.946 808.167 961.179 1.365.695 1.763.040
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.725.205 6.616.690 6.507.315 6.833.558 22.169.116
Nematerijalna imovina - - - 415.918 522.692
Materijalna imovina 6.725.205 6.616.690 6.507.315 6.417.640 21.646.424
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11.000.976 14.553.407 20.435.800 30.850.888 41.944.631
Potraživanja 6.465.896 9.484.187 14.912.999 21.790.160 19.275.846
Financijska imovina - - 259.048 278.554 463.876
Novac u banci i blagajni 159.074 460.077 986.790 2.182.695 3.264.108
Ukupno aktiva 17.726.180 21.170.096 26.943.114 37.684.448 64.118.739

ALETA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Zadar