AGROPROTEINKA d.d.

Proizvodnja pripremljene stočne hrane • osnovano 1988. godine

Kontakt

Strojarska cesta 11
Sesvete

☎ +385 1 2046 776

 

OIB80695452345

MBS080124622

2020 2021
Prihodi 148,0M 185,7M
Dobit (neto) 24,8M 44,7M
Imovina 128,1M 176,0M
Zaposleni 143 144
Prosječna plaća 7,80k 9,07k
2020 2021
Prihodi 19,6M 24,6M
Dobit (neto) 3,30M 5,94M
Imovina 17,0M 23,3M
Zaposleni 143 144
Prosječna plaća 1,03k 1,20k

Vlasnici i uprava

Branko Ivković predsjednik nadzornog odbora
Irena Bubalo zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Danijel Murat član nadzornog odbora
Martin Prstec član nadzornog odbora
Miroslav Plašćar član nadzornog odbora
Ivica Grlić Radman direktor

AGROPROTEINKA d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 125,3M 126,9M 135,6M 148,0M 185,7M
Poslovni prihodi 123,6M 125,6M 134,5M 146,6M 183,4M
Poslovni rashodi 108,9M 112,5M 109,2M 107,7M 128,8M
Financijski prihodi 1,69M 1,26M 1,17M 1,42M 1,47M
Financijski rashodi 5,17M 3,94M 2,03M 8,66M 2,07M
Ukupni rashodi 114,1M 116,5M 111,3M 116,3M 130,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 8,08M 9,15M 19,6M 24,8M 44,7M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11,2M 10,4M 24,3M 31,6M 54,7M
Porez na dobit 3,12M 1,25M 4,75M 6,80M 9,98M
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 44,0M 41,8M 38,1M 37,1M 50,3M
Nematerijalna imovina 396,9k 91,7k 1,40k 31,9k 114,2k
Materijalna imovina 33,0M 29,4M 27,1M 32,3M 45,4M
Financijska imovina 10,1M 11,6M 10,7M 4,48M 4,75M
Potraživanja 498,7k 631,3k 223,7k 207,0k 33,6k
Kratkotrajna imovina 72,1M 58,9M 73,5M 90,4M 125,1M
Potraživanja 13,4M 19,2M 25,2M 15,2M 17,6M
Financijska imovina 43,0M 33,5M 41,4M 41,9M 64,8M
Novac u banci i blagajni 13,3M 3,34M 4,68M 30,8M 39,3M
Ukupno aktiva 116,2M 100,8M 111,7M 128,1M 176,0M

AGROPROTEINKA dioničko društvo za zbrinjavanje i toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla Sesvete