ADRIVEL d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bulevar oslobođenja 32
Rijeka

☎ +385 51 492 466

 

OIB32264464163

MBS040358036

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 13.351 39.250
Dobit (neto) 11.336 34.566
Imovina 14.973 40.400
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 100.596 295.735
Dobit (neto) 85.415 260.442
Imovina 112.821 304.397
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ana Bobinac jedini osnivač d.o.o., član uprave

ADRIVEL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3.807 17.388 6.584 13.351 39.250
Poslovni prihodi 3.807 17.388 6.583 13.350 39.249
Poslovni rashodi 851 4.255 930 417 839
Financijski prihodi - 0 0 0 0
Financijski rashodi 6 11 42 51 3
Ukupni rashodi 858 4.266 972 468 843
Dobit ili gubitak razdoblja 2.923 11.546 4.938 11.336 34.566
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.948 13.121 5.611 12.882 38.407
Porez na dobit 25 1.574 673 1.545 3.840
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.495 16.897 8.823 14.973 40.400
Potraživanja - - - 6.144 33.787
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.495 16.897 8.823 8.829 6.612
Ukupno aktiva 3.495 16.897 8.823 14.973 40.400
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 28.685 131.012 49.610 100.596 295.735
Poslovni prihodi 28.685 131.011 49.605 100.591 295.729
Poslovni rashodi 6.416 32.064 7.008 3.147 6.328
Financijski prihodi - 1 5 5 6
Financijski rashodi 51 85 323 386 27
Ukupni rashodi 6.467 32.149 7.331 3.533 6.355
Dobit ili gubitak razdoblja 22.028 86.999 37.206 85.415 260.442
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 22.218 98.863 42.279 97.063 289.380
Porez na dobit 190 11.864 5.073 11.648 28.938
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26.338 127.312 66.479 112.821 304.397
Potraživanja - - - 46.293 254.572
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 26.338 127.312 66.479 66.528 49.825
Ukupno aktiva 26.338 127.312 66.479 112.821 304.397

ADRIVEL društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Rijeka