ADRIANA L. j.d.o.o.

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 107.178 162.155
Dobit (neto) 2.064 2.909
Imovina 25.825 34.513
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 492 584
2021 2022
Prihodi 807.535 1.221.763
Dobit (neto) 15.555 21.924
Imovina 194.585 260.045
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 3.712 4.406

Vlasnici i uprava

Adriana Lukić jedini član j.d.o.o, direktor

ADRIANA L. j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 183.399 161.074 101.132 107.178 162.155
Poslovni prihodi 182.954 158.564 90.733 93.455 162.155
Poslovni rashodi 174.697 154.138 95.773 103.514 159.246
Financijski prihodi 445 2.509 10.398 13.722 -
Financijski rashodi 739 1.191 2.667 1.598 -
Ukupni rashodi 175.437 155.330 98.440 105.113 159.246
Dobit ili gubitak razdoblja 7.006 5.054 2.691 2.064 2.909
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.962 5.744 2.691 2.064 2.909
Porez na dobit 955 689 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 554 1.362 1.104 3.177 1.395
Nematerijalna imovina - - - - 531
Materijalna imovina 554 1.362 1.104 1.395 864
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - 1.782 -
Kratkotrajna imovina 14.778 20.518 23.841 22.648 33.118
Potraživanja 1.097 1.095 1.164 - 9.497
Financijska imovina 6.370 4.450 246 246 5.723
Novac u banci i blagajni 2.205 887 1 31 4.219
Ukupno aktiva 15.333 21.881 24.945 25.825 34.513
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.381.825 1.213.617 761.982 807.535 1.221.763
Poslovni prihodi 1.378.468 1.194.707 683.635 704.143 1.221.763
Poslovni rashodi 1.316.260 1.161.357 721.603 779.933 1.199.839
Financijski prihodi 3.357 18.910 78.347 103.392 -
Financijski rashodi 5.573 8.981 20.098 12.047 -
Ukupni rashodi 1.321.833 1.170.338 741.701 791.980 1.199.839
Dobit ili gubitak razdoblja 52.793 38.086 20.281 15.555 21.924
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 59.992 43.279 20.281 15.555 21.924
Porez na dobit 7.199 5.193 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.179 10.268 8.322 23.943 10.514
Nematerijalna imovina - - - - 4.004
Materijalna imovina 4.179 10.268 8.322 10.513 6.510
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - 13.430 -
Kratkotrajna imovina 111.351 154.597 179.633 170.642 249.531
Potraživanja 8.267 8.257 8.776 - 71.558
Financijska imovina 48.000 33.530 1.860 1.860 43.122
Novac u banci i blagajni 16.614 6.687 8 238 31.791
Ukupno aktiva 115.530 164.865 187.955 194.585 260.045

ADRIANA L. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Poreč - Parenzo