ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Cesta dr. Franje Tuđmana 78
Kaštel Sućurac

☎ +385 21 243 491

 

OIB34606600284

MBS080777902

2022 2023
Prihodi 1.579 1.748
Dobit (neto) −2.055.179 −1.870.122
Imovina 15.218.146 13.392.462
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

TECHCOM GmbH član društva
Dinka Trumbić stečajni upravitelj

ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 24.447 930.200 6.283 1.579 1.748
Poslovni prihodi 24.447 930.200 6.283 1.579 1.748
Poslovni rashodi 2.392.037 2.549.976 2.130.007 2.037.323 1.830.142
Financijski prihodi 0 0 0 0 0
Financijski rashodi 562 47.129 20.479 19.435 41.727
Ukupni rashodi 2.392.599 2.597.105 2.150.486 2.056.758 1.871.870
Dobit ili gubitak razdoblja −2.368.152 −1.666.905 −2.144.204 −2.055.179 −1.870.122
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.368.152 −1.666.905 −2.144.204 −2.055.179 −1.870.122
Porez na dobit 0 0 0 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 17.028.042 14.221.086 12.133.535 10.121.888 8.295.806
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 17.028.042 14.221.086 12.133.535 10.121.888 8.295.806
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 0 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 3.182.843 5.097.971 5.096.444 5.096.258 5.096.655
Potraživanja 2.324.055 4.238.503 4.237.661 4.237.474 4.237.872
Financijska imovina 3.648 3.648 3.648 3.648 3.648
Novac u banci i blagajni 1.667 2.347 1.663 1.663 1.663
Ukupno aktiva 20.210.885 19.319.058 17.229.979 15.218.146 13.392.462

ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju Kaštel Sućurac