ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju

Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Cesta dr. Franje Tuđmana 78
Kaštel Sućurac

☎ +385 21 243 491

 

OIB34606600284

MBS080777902

2021 2022
Prihodi 6.282 1.579
Dobit (neto) −2.144.203 −2.055.179
Imovina 17.229.979 15.218.145
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 47.336 11.899
Dobit (neto) −16.155.502 −15.484.747
Imovina 129.819.280 114.661.118
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

TECHCOM GmbH član društva
Zdravko Kuzmić stečajni upravitelj

ADRIA ČELIK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 388.884 24.447 930.200 6.282 1.579
Poslovni prihodi 388.884 24.447 930.200 6.282 1.579
Poslovni rashodi 3.302.479 2.392.036 2.549.975 2.130.006 2.037.323
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 562 47.128 20.479 19.434
Ukupni rashodi 3.302.479 2.392.599 2.597.104 2.150.486 2.056.758
Dobit ili gubitak razdoblja −2.913.595 −2.368.151 −1.666.904 −2.144.203 −2.055.179
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −2.913.595 −2.368.151 −1.666.904 −2.144.203 −2.055.179
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 25.746.164 17.028.042 14.221.086 12.133.535 10.121.887
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 25.746.164 17.028.042 14.221.086 12.133.535 10.121.887
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.167.677 3.182.842 5.097.970 5.096.444 5.096.257
Potraživanja 227.847 2.324.055 4.238.503 4.237.660 4.237.473
Financijska imovina 3.648 3.648 3.648 3.648 3.648
Novac u banci i blagajni 1.666 1.666 2.346 1.663 1.663
Ukupno aktiva 26.913.843 20.210.884 19.319.057 17.229.979 15.218.145
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.930.052 184.197 7.008.592 47.336 11.899
Poslovni prihodi 2.930.052 184.197 7.008.592 47.336 11.899
Poslovni rashodi 24.882.534 18.022.800 19.212.792 16.048.537 15.350.213
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 4.238 355.093 154.301 146.433
Ukupni rashodi 24.882.534 18.027.038 19.567.884 16.202.838 15.496.646
Dobit ili gubitak razdoblja −21.952.482 −17.842.840 −12.559.292 −16.155.502 −15.484.747
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −21.952.482 −17.842.840 −12.559.292 −16.155.502 −15.484.747
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 193.984.480 128.297.784 107.148.776 91.420.120 76.263.365
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 193.984.480 128.297.784 107.148.776 91.420.120 76.263.365
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.797.866 23.981.128 38.410.660 38.399.160 38.397.753
Potraživanja 1.716.714 17.510.596 31.935.004 31.928.654 31.927.246
Financijska imovina 27.489 27.489 27.489 27.489 27.489
Novac u banci i blagajni 12.556 12.557 17.680 12.531 12.531
Ukupno aktiva 202.782.352 152.278.912 145.559.440 129.819.280 114.661.118

ADRIA ČELIK d.o.o. za proizvodnju i usluge u stečaju Kaštel Sućurac