AD hair studio j.d.o.o. za usluge

AD hair studio j.d.o.o.

Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje • osnovano 2016. godine

Kontakt

Mesnička ulica 8
Zagreb

☎ +385 1 6547 744

 

OIB35923415642

MBS081042683

HRK 2020 2021
Prihodi 271,1k 313,4k
Dobit (neto) -61,9k -39,0k
Imovina 13,8k 17,4k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 3,58k 3,32k

Vlasnici i uprava

Antonio Draženović jedini osnivač j.d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 230,5k 285,1k 312,3k 271,1k 313,4k
Poslovni prihodi 230,5k 285,1k 311,4k 271,1k 313,4k
Poslovni rashodi 239,0k 280,3k 335,2k 333,1k 352,5k
Financijski prihodi 3 1 883 - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 239,0k 280,3k 335,2k 333,1k 352,5k
Dobit ili gubitak razdoblja -8,47k 4,76k -22,8k -61,9k -39,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -8,47k 4,76k -22,8k -61,9k -39,0k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,68k 4,20k 5,21k 4,73k 4,28k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4,68k 4,20k 3,73k 3,25k 2,80k
Financijska imovina - - 1,48k 1,48k 1,48k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26,8k 37,4k 24,9k 9,12k 13,1k
Potraživanja - - 375 8,46k 8,63k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 26,8k 37,4k 24,5k 662 3,77k
Ukupno aktiva 31,4k 41,6k 30,1k 13,8k 17,4k