A. N. A. B. A. R. - TOURS d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 1997. godine

Kontakt

Zametska 12
Rijeka

☎ +385 95 911 7521

 

OIB58280082390

MBS040102977

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 365,2k 870,4k
Dobit (neto) 12,7k 6,96k
Imovina 122,3k 351,3k
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 4,61k 3,48k
2020 2021
Prihodi 48,4k 115,5k
Dobit (neto) 1,69k 924
Imovina 16,2k 46,6k
Zaposleni 2 3
Prosječna plaća 612 463

Vlasnici i uprava

Đino Lukšić jedini član d.o.o, član uprave

A. N. A. B. A. R. - TOURS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,07M 2,50M 1,88M 365,2k 870,4k
Poslovni prihodi 3,07M 2,50M 1,88M 364,9k 870,4k
Poslovni rashodi 2,96M 2,34M 1,83M 350,1k 860,6k
Financijski prihodi 1,00k 4,37k 74 290 -
Financijski rashodi 6,73k 6,88k 1,32k 2,29k 2,85k
Ukupni rashodi 2,96M 2,35M 1,83M 352,4k 863,4k
Dobit ili gubitak razdoblja 102,0k 159,8k 49,5k 12,7k 6,96k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 102,0k 159,8k 49,5k 12,7k 6,96k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 6,23k 4,89k 3,69k 2,49k 18,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6,23k 4,89k 3,69k 2,49k 18,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 80,7k 161,5k 124,2k 51,2k 264,0k
Potraživanja 27,2k 26,0k 28,1k 41,9k 39,0k
Financijska imovina - - 2,80k 2,80k 2,80k
Novac u banci i blagajni 40,3k 45,7k 13,3k 6,51k 222,1k
Ukupno aktiva 599,2k 246,9k 216,2k 122,3k 351,3k

A. N. A. B. A. R. - TOURS putnička agencija društvo s ograničenom odgovornošću Rijeka