A. N. A. B. A. R. - TOURS d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 1997. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Zametska 12/1
Rijeka

☎ +385 95 911 7521

 

OIB58280082390

MBS040102977

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 115.529 396.864
Dobit (neto) 924 11.519
Imovina 46.637 100.672
Zaposleni 3 5
Prosječna plaća 463 401
2021 2022
Prihodi 870.460 2.990.176
Dobit (neto) 6.965 86.790
Imovina 351.392 758.516
Zaposleni 3 5
Prosječna plaća 3.489 3.028

Vlasnici i uprava

Đino Lukšić jedini član d.o.o, član uprave

A. N. A. B. A. R. - TOURS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 333.126 249.777 48.475 115.529 396.864
Poslovni prihodi 332.545 249.767 48.437 115.529 396.663
Poslovni rashodi 311.000 243.022 46.473 114.226 384.972
Financijski prihodi 581 9 38 - 200
Financijski rashodi 913 175 304 379 372
Ukupni rashodi 311.914 243.198 46.778 114.605 385.345
Dobit ili gubitak razdoblja 21.212 6.578 1.697 924 11.519
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21.212 6.578 1.697 924 11.519
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 649 490 331 2.407 7.409
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 649 490 331 2.407 7.409
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21.446 16.485 6.802 35.041 93.262
Potraživanja 3.461 3.738 5.565 5.180 80.245
Financijska imovina - 371 371 371 -
Novac u banci i blagajni 6.065 1.771 865 29.488 13.016
Ukupno aktiva 32.776 28.695 16.240 46.637 100.672
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.509.944 1.881.945 365.239 870.460 2.990.176
Poslovni prihodi 2.505.566 1.881.871 364.949 870.460 2.988.664
Poslovni rashodi 2.343.236 1.831.053 350.156 860.636 2.900.577
Financijski prihodi 4.378 74 290 - 1.512
Financijski rashodi 6.886 1.324 2.293 2.859 2.809
Ukupni rashodi 2.350.122 1.832.377 352.449 863.495 2.903.386
Dobit ili gubitak razdoblja 159.822 49.568 12.790 6.965 86.790
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 159.822 49.568 12.790 6.965 86.790
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.895 3.695 2.495 18.141 55.830
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.895 3.695 2.495 18.141 55.830
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 161.589 124.211 51.250 264.017 702.686
Potraživanja 26.079 28.171 41.932 39.034 604.613
Financijska imovina - 2.800 2.800 2.800 -
Novac u banci i blagajni 45.700 13.345 6.518 222.183 98.073
Ukupno aktiva 246.953 216.204 122.363 351.392 758.516

A. N. A. B. A. R. - TOURS putnička agencija društvo s ograničenom odgovornošću Rijeka