2ZKD STUDIO d.o.o. za usluge

2ZKD STUDIO d.o.o.

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2016. godine

Kontakt

Kosorova ulica 7
Zagreb

☎ +385 1 2336 430

 

OIB07467339622

MBS081037143

HRK 2020 2021
Prihodi 552,4k 570,3k
Dobit (neto) 5,53k 49,7k
Imovina 116,1k 114,5k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Mislav Madirazza osnivač, direktor
Nikša Madirazza osnivač, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,14M 934,0k 631,5k 552,4k 570,3k
Poslovni prihodi 1,14M 933,9k 631,4k 551,9k 570,0k
Poslovni rashodi 1,03M 933,6k 761,2k 546,4k 519,3k
Financijski prihodi 328 92 51 460 273
Financijski rashodi 45 34 57 430 1,17k
Ukupni rashodi 1,03M 933,6k 761,3k 546,9k 520,5k
Dobit ili gubitak razdoblja 98,5k -1,08k -129,8k 5,53k 49,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 112,3k 380 -129,8k 5,53k 49,7k
Porez na dobit 13,8k 1,46k - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,06k 17,9k 8,82k 8,44k 26,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4,06k 17,9k 8,82k 8,44k 26,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 920,7k 200,7k 133,6k 107,6k 88,3k
Potraživanja 757,3k 117,2k 75,2k 3,97k 23,9k
Financijska imovina 92,1k 48,0k 48,0k 18,0k 18,0k
Novac u banci i blagajni 71,2k 35,4k 10,3k 85,6k 46,4k
Ukupno aktiva 924,8k 218,6k 142,4k 116,1k 114,5k