2D STOLARSKE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za montažu namještaja

2D STOLARSKE USLUGE d.o.o.

Ugradnja stolarije • osnovano 2016. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 699,8k 991,3k
Dobit (neto) 23,8k -427,1k
Imovina 338,4k 482,4k
Zaposleni 3 7
Prosječna plaća 6,21k 4,28k

Vlasnici i uprava

Danijel Detić član društva, direktor
Darko Črnila član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 248,3k 407,2k 286,7k 699,8k 991,3k
Poslovni prihodi 248,3k 407,2k 286,6k 699,8k 991,3k
Poslovni rashodi 246,7k 393,6k 332,5k 671,9k 1,41M
Financijski prihodi 1 - 100 - -
Financijski rashodi 986 7,48k 5,47k 4,04k 5,79k
Ukupni rashodi 247,7k 401,1k 338,0k 676,0k 1,41M
Dobit ili gubitak razdoblja 472 5,06k -51,2k 23,8k -427,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 536 6,05k -51,2k 23,8k -427,1k
Porez na dobit 64 990 - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 171,8k 177,0k 133,2k 89,4k 247,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 171,8k 177,0k 133,2k 89,4k 247,4k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 107,5k 147,9k 122,2k 248,9k 234,9k
Potraživanja 96,2k 147,3k 101,4k 242,7k 176,8k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 11,2k 561 20,7k 6,20k 58,0k
Ukupno aktiva 279,3k 324,9k 255,4k 338,4k 482,4k