2D STOLARSKE USLUGE d.o.o.

Ugradnja stolarije • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 131.569 228.505
Dobit (neto) −56.697 −51.252
Imovina 64.026 51.104
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 568 612
2021 2022
Prihodi 991.307 1.721.678
Dobit (neto) −427.190 −386.165
Imovina 482.410 385.049
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 4.286 4.618

Vlasnici i uprava

Danijel Detić član društva, direktor
Darko Črnila član društva, direktor

2D STOLARSKE USLUGE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 54.047 38.058 92.887 131.569 228.505
Poslovni prihodi 54.047 38.044 92.887 131.569 228.505
Poslovni rashodi 52.250 44.135 89.185 187.498 278.540
Financijski prihodi - 13 - - 0
Financijski rashodi 993 726 536 768 1.217
Ukupni rashodi 53.244 44.861 89.722 188.266 279.758
Dobit ili gubitak razdoblja 672 −6.803 3.165 −56.697 −51.252
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 803 −6.803 3.165 −56.697 −51.252
Porez na dobit 131 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 23.493 17.684 11.875 32.845 19.786
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 23.493 17.684 11.875 32.845 19.786
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.636 16.219 33.047 31.179 31.317
Potraživanja 19.562 13.466 32.223 23.471 28.568
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 74 2.752 823 7.708 2.748
Ukupno aktiva 43.131 33.905 44.923 64.026 51.104
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 407.222 286.749 699.858 991.307 1.721.678
Poslovni prihodi 407.222 286.649 699.858 991.307 1.721.673
Poslovni rashodi 393.680 332.538 671.970 1.412.705 2.098.666
Financijski prihodi - 100 - - 5
Financijski rashodi 7.488 5.471 4.041 5.792 9.177
Ukupni rashodi 401.168 338.009 676.011 1.418.497 2.107.843
Dobit ili gubitak razdoblja 5.064 −51.260 23.847 −427.190 −386.165
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.054 −51.260 23.847 −427.190 −386.165
Porez na dobit 990 - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 177.013 133.245 89.476 247.475 149.080
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 177.013 133.245 89.476 247.475 149.080
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 147.953 122.206 248.993 234.925 235.959
Potraživanja 147.392 101.464 242.789 176.847 215.248
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 561 20.742 6.204 58.078 20.711
Ukupno aktiva 324.976 255.461 338.479 482.410 385.049

2D STOLARSKE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za montažu namještaja Trnovec